Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 9., Magasságok meghatározása

Tarsoly Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

9. fejezet - Magasságok meghatározása

9. fejezet - Magasságok meghatározása

9.1 Bevezetés

Ebben a modulban Ön megismerkedik a magasság fogalmával, a különböző magasságmérési eljárásokkal, azok jellemzőivel.

A modul részletesen tárgyalja a szintezés alapelvét, a szintezés műszereit (optikai és digitális műszerek), kiegészítő felszereléseit valamint a szintezés hibaforrásait. A modul végén összefoglaljuk a szintezés végrehajtásának folyamatát, gyakorlati végrehajtásának menetét.

Ebből a modulból az olvasó megismerheti:

 • a magasság fogalmát

 • a különböző magasságmérési eljárásokat

 • a szintezés alapelvét

 • az optikai és digitális szintezőműszerek felépítését

 • a szintezés szabályos hibaforrásait

 • a szintezés végrehajtásának gyakorlati szabályait

A modul elsajátítása után képes lesz:

 • a magasság különböző fogalmainak helyes alkalmazására

 • a magasságmérési eljárások közül a megfelelőnek a kiválasztására

 • az optikai és digitális szintezőműszerek használatára

 • a szintezés alapelvének valamint szabályos hibaforrásainak kiküszöbölésére

 • a szintezés gyakorlati szabályainak betartására.

Irodalomjegyzék

Bácsatyai L.: Geodézia erdő- és környezetmérnököknek, Geomatikai Közlemémyek MTA FKK GGKI, Sopron, 2003.

Busics Gy.: Adatgyűjtés 1-2., NYME-GEO, Budapest, 2009.

Busics Gy. - Csepregi Sz.: Poláris részletmérés segédpontokkal, Geodézia és Kartográfia, Budapest, 1997.

Csepregi Sz.: Mérőállomások, NYME-GEO, Székesfehérvár, 2005.

Csepregi Sz.: Geodéziai alapismeretek I-II-III., SE-FFFK, Székesfehérvár, 1977.

Deumlich - Steiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann Verlag, Drezda, 2002.

Fasching A.: A földméréstan kézikönyve., Magyar Királyi Pénzügyminisztérium, Budapest, 1914.

Fialovszky L.: Geodéziai műszerek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

Dr. Vincze Vilmos (szerk.): Geodéziai számítások, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1959.

Gyenes R.: A geomatika alapjai, NyME-GEO, Székesfehérvár, 2006.

Hazay István (szerk.): Geodéziai kézikönyv I-III., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1956-1960.

Krauter A.: Geodézia (Átdolgozott és bővített kiadás), Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.

Martin D. - Gatta G: Calibration of Total Stations Instruments at the ESRF, XXIII FIG Congress, München, 2006.

Oltay K. - Rédey I.: Geodézia, Tankönyvkiadó, Budapest, 1962.

Sárdy A.: Geodéziai alapismeretek I-II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

Sébor J.: Geodézia I., Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1953.

Staiger R.: University of Applied Sciences, Bochum, Németország, 2009.

Yildiz F. et al.: 3D modelling by advanced total station, Selcuk University, Athén, 2007.