Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 9., Magasságok meghatározása

Tarsoly Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

9.6 A szintezés végrehajtásának gyakorlati szabályai

9.6 A szintezés végrehajtásának gyakorlati szabályai

Az előző fejezetekben megismerkedtünk a szintezőműszerek fajtáival, a szintezés szabályos hibaforrásaival és kiköszöbölésük módjával. Ebben a fejezetben a szintezés gyakorlati végrehajtásának szabályait foglaljuk össze.

A lécet felállítjuk a vonal kezdőpontján, erre a lécre fogjuk végezni az első hátra leolvasást. A másik léces elindul a hátsó ponttól, és vagy lépéssel, vagy szalaggal kiméri a léc-műszer távolságot, és ott megjelöli a műszerállás helyét. A műszeres feláll ezen a ponton, míg az előre léces kimérve az előbbi léc-műszer távolságot szintén feláll előre irányban. A szintezősarut leteszi a földre, jól letapossa, és a közepére helyezi a szintezőlécet. Az észlelő miután jól letaposta a műszer lábait, az állótengelyt közelítőleg függőlegessé teszi a szelencés libellával. Megirányozza az irányzó dioptrával vagy a műszer tetején elhelyezett sínnel a hátra léc középvonalát, majd megszűnteti a parallaxist, és a paránycsavar segítségével elvégzi a pontos irányzást. Az álló irányszálnak és a léc tengelyének fedésbe kell kerülnie. Leolvas a műszer három szálán négy számjegyet. Az első kettőt a lécen megírt számok alapján, a harmadikat az osztások megszámlálásával, a negyedikat, azaz a milliméter értéket (centiméteres osztást feltételezve) pedig becsléssel. Az előre lécen ugyanezt a műveletsort kell elvégezni azzal a különbséggel, hogy azonos műszer-léc távolságol esetén az előre léc irányzásánál már nem lép fel parallaxis. A jegyzőkönyvvezető felírja a jegyzőkönyvbe a három szálon tett leolvasásokat mind a hátra, mind az előre léc esetében. Képezi a leolvasásokból a magasságkülönbségeket, és ha azok hibahatáron belül egyeznek, akkor tovább lehet indulni a következő álláspontra. A volt első léces nem mozdul, csak óvatosan átforgat a szintezőlécet a másik irányba. Az észlelő vállon tovább viszi a műszert, és most a volt hátsó léces méri ki a műszer-léc távolságot előre irányban. Ha mindig a leendő előre léces méri ki a műszer-léc távolságot biztosítani tudjuk a hátra és előre távolságok egyenlőségét. A második és a további műszerálláspontokon a fentebb leírt folyamatot kell ismételni. A szintezés legfontosabb gyakorlati szabályait a következőkben lehetne összefoglalni:

  • A műszer-léc távolságok azonosak legyenek.

  • A szelencés libella buborékját az állótengely közelítő függőlegessé tételéhez mindig gondosan középre kell állítani a műszer és a léc esetében is.

  • A hátra és előre irányzás között a parallaxiscsavarhoz feleslegesen hozzányúlni nem szabad.

  • A műszerlábakat és a szintezősarut gondosan le kell taposni.

  • A szintezőműszert óvni kell az egyoldalú felmelegedéstől.

  • A szintezést a lehetőségekhez és a pontossági követelményekhez mérten oda-vissza irányban kell végezni.

  • A mérést csak arra alkalmas időben és egyenletes sebességgel szabad végrehajtani.

  • A mérést páros számú műszerállásban kell elvégezni.