Ugrás a tartalomhoz

Geodéziai hálózatok 1., A geodéziai pont és a geodéziai hálózat fogalma

Dr. Busics György (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1. fejezet - A geodéziai pont és a geodéziai hálózat fogalma

1. fejezet - A geodéziai pont és a geodéziai hálózat fogalma

1.1 Bevezetés

Mielőtt a geodéziai hálózatok tárgyalásának részleteibe fognánk, szükségesnek tartunk olyan fogalmakat tisztázni, amelyek ebben a témakörben rendszeresen előfordulnak. Ilyen például a geodéziai pont illetve az alappont fogalma. Fontosnak tartjuk, hogy legyen áttekintésünk a témakörről, ezért rendszerezzük, csoportosítjuk a geodéziai hálózatokat különböző szempontok szerint.

Hasznosnak tartjuk bemutatni a geodéziai hálózatok témakör kapcsolódását más szakmai témakörökhöz, tantárgyakhoz illetve a szakmai szabályozáshoz.

Feltételezzük, hogy a tisztelt Olvasó rendelkezik geodéziai, vetülettani ismeretekkel, amelyekre építünk. Ez a modul része a geodéziai hálózatok témakörnek (tantárgynak), tágabban pedig a Geoinformatikai Karon folyó oktatás tananyagának, így egy szerves képzés folyamatába illeszkedik.

Ebből a modulból az Olvasó megismerheti:

  • a helymeghatározás geodéziai értelmezését és annak folyamatát,

  • az alappont és a részletpont fogalmát,

  • az alapponttal szemben támasztott követelményeket és azok értelmezését,

  • a geodéziai hálózatok csoportosítását.

A modul (fejezet) elsajátítása után képes lesz:

  • eligazodni az alapponttal és alapponthálózattal kapcsolatos fogalmak között,

  • különbséget tenni alappont és részletpont között,

  • átfogó jelleggel csoportosítani a geodéziai hálózatokat,

  • átlátni a geodéziai helymeghatározás folyamatát és abban az alappontok szerepét.

Irodalomjegyzék

Bácsatyai L.: Felsőgeodézia.Elektronikus segédlet. NYME GEO Geodézia Tanszék, Székesfehérvár, 2008. honlap:www.geo.info.hu/geodezia

Bácsatyai L.: Magyarországi vetületek. 228 old. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2006.

Bácsatyai L.: Vetülettan. Elektronikus segédlet. NYME GEO Geodézia Tanszék, Székesfehérvár, 2008. honlap: www.geo.info.hu/geodezia

Biró P.: A vonatkoztatási rendszerek és a geodéziai dátum. Geomatikai Közlemények VIII. kötet, 5-12., MTA GGKI, Sopron, 2005.

Biró P.: Felsőgeodézia. Elektronikus jegyzet. BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék, Budapest, 2005. honlap: www.agt.bme.hu/tantargyak

Busics Gy. – Engler P. – Guszlev A. – Jancsó T.: Digitális adatgyűjtési technológiák. A földmérő, térképész és térinformatikai technikus szakképzések tankönyve, 207 old., F-825. FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest, 2009.

Busics Gy.: Alappontjaink és alaphálózataink sorsa. Geodézia és Kartográfia, 2009/9. 10-14.

Czobor Á.: Felsőgeodézia IV. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár, 1990.

Csepregi Sz., Gyenes R., Tarsoly P.: Geodézia I. Jegyzet. NYME GEO, Székesfehérvár, 2008.

Földváry Szabolcsné: Alaphálózatok II. BME egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

Hazay I. – Szalontai L.: Országos felmérés és műszaki földrendezés. 595 old. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973.

Homoródi L.: Felsőgeodézia. 614 old. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Joó I.: Felsőrendű mérések. Főiskolai jegyzet. Székesfehérvár, 1999.

Krauter A.: Geodézia. BME egyetemi jegyzet. 513 old. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.

Mihály Sz. : A magyarországi geodéziai vonatkozási és vetületi rendszerek leíró katalógusa. Geodézia és Kartográfia, 1994/4. 198-203.

Németh Gy. – Busics Gy.: Alappontmeghatározás. Főiskolai jegyzet. 170 old.

Sárközy F.: Geodézia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.

Varga J.: Vetülettan. Elektronikus jegyzet. BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék, Budapest, 2004. honlap: www.agt.bme.hu/tantargyak

Vincze L.: Nagyméretarányú fotogrammetriai felmérések. Főiskolai jegyzet. 230 old. EFE FFFK, Székesfehérvár, 1990.

Vincze L.: Országos felmérés II. Jegyzet. 300 old. NYME GEO, Székesfehérvár, 2003.