Ugrás a tartalomhoz

Geodéziai hálózatok 3., A vízszintes pontmeghatározás munkaszakaszai

Dr. Busics György (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

3. fejezet - A vízszintes pontmeghatározás munkaszakaszai

3. fejezet - A vízszintes pontmeghatározás munkaszakaszai

3.1 Bevezetés

Ebben a fejezetben a vízszintes alappontok meghatározásának általános technológiáját tekintjük át iránymérést és távmérést feltételezve. Ezt a technológiát a magyarországi negyedrendű alappontok létesítésekor alkalmazták sikeresen, de tanulságai, módszerei alkalmasak más hasonló alappontsűrítési munkálatoknál, így például a felmérési alappontsűrítésnél is. A munkaszakaszok egy logikus sorrendet követnek: irodai előkészítés, helyszíni előkészítés, jelépítés-állandósítás, mérés, számítás, zárómunkák. Ezeket a munkaszakaszokat részletezzük, vagyis sorra vesszük a teendőket, feladatokat. Akkor ismernénk meg igazán a témát, ha a gyakorlatban is módunk lenne művelni azt.

Ebből a modulból az Olvasó megismerheti:

  • az egyes munkaszakaszok részleteit az irány- és távméréses alappontsűrítésnél,

  • a készítendő munkarészeket,

  • a hazai vízszintes alappontok számozási rendszerét.

A modul (fejezet) elsajátítása után képes lesz:

  • átlátni a teendőket alappontsűrítési feladat esetén,

  • összeállítani alkalmas mérőfelszerelést,

  • különbséget tenni a pontonkénti és az együttes számítás között,

  • hálózati szemléletre törekedni az alappontsűrítésnél,

  • olvasni a régebbi meghatározási terveket,

  • eligazodni az EOVA alappontok pontszámai között, pontszámból következtetni a rendűségre.

Irodalomjegyzék

Bácsatyai L.: Kiegyenlítő számítás. Elektronikus segédlet. NYME GEO Geodézia Tanszék, Székesfehérvár, 2009. honlap: www.geo.info.hu/geodezia

Bölcsvölgyi F.: Az új negyedrendű vízszintes alapponthálózat létrehozása. In: A magyar földmérés és térképészet története. Főszerk: Joó I., Raum F., Budapest, 1996. Harmadik kötet, C. 6.28. fejezet. 542-561. old.

Bölcsvölgyi F. : Az új negyedrendű vízszintes alapponthálózat létrehozása. Geodézia és Kartográfia, 2003/11. 12-28.

Busics Gy. – Csepregi Sz.: Hálózati szemlélet a vízszintes alappontsűrítésben. Geodézia és Kartográfia, 1992/3. 157-166.

Busics Gy. – Csepregi Sz.: Alsógeodéziai pontmeghatározások megoldása hálózat-kiegyenlítéssel. Geodézia és Kartográfia, 1992/6. 402-407.

Csepregi Sz. – Busics Gy.: Vízszintes hálózat kiegyenlítése személyi számítógéppel. Geodézia és Kartográfia, 1991/2. 55-62.

Csepregi Sz. – Busics Gy.: Szabad álláspont. Geodézia és Kartográfia, 1997/5. 18-23.

Csepregi Sz. – Busics Gy.: A felmérési hálózatokról. Geodézia és Kartográfia, 1998/5. 13-19.

Csepregi Sz.: Vízszintes hálózatok pontossági mérőszámainak néhány problémája. Geomatikai Közlemények III. kötet, MTA GGKI, Sopron, 2000. 81-88.

Csepregi Sz.: Kiegyenlítő számítások. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár, 1993. 195 old.

Detrekői Á.: Kiegyenlítő számítások. Tankönyvkiadó, Budapest,1991. 685 old.

Földváry Szabolcsné: Alaphálózatok II. BME egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

Geodéziai mérési praktikum. Jegyzet. NYME GEO, Székesfehérvár, 2009. 146 old.

Hazay I. – Szalontai L.: Országos felmérés és műszaki földrendezés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 595 old.

Joó I. – Raum F.: A magyar földmérés és térképészet története. MTESZ-GKE, Budapest, 1993-1996. I., II., III. kötet.

Joó I.: Felsőrendű mérések. Főiskolai jegyzet. Székesfehérvár, 1999.

Krauter A.: Geodézia. BME egyetemi jegyzet. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002. 513 old.

Lukács T.: A felsőrendű vízszintes alaphálózat. In: A magyar földmérés és térképészet története. Főszerk: Joó I., Raum F., Budapest, 1996. Harmadik kötet, C. 6.11. fejezet. 469-491. old.

Mihály Sz.: A magyarországi geodéziai vonatkozási és vetületi rendszerek leíró katalógusa. Geodézia és Kartográfia, 1994/4. 198-203.

Németh Gy. – Busics Gy.: Alappontmeghatározás. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár, 1993. 170 old.

Vincze L.: Nagyméretarányú fotogrammetriai felmérések. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár, 1990. 230 old.

Vincze L.: Országos felmérés II. Jegyzet. NYME GEO, Székesfehérvár, 2003. 300 old.