Ugrás a tartalomhoz

Geodéziai hálózatok 4., A GNSS alapjai

Dr. Busics György (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4. fejezet - A GNSS alapjai

4. fejezet - A GNSS alapjai

4.1 Bevezetés

Ez a modul a globális műholdas helymeghatározással kapcsolatos azon alapismereteket foglalja össze, amelyek a geodéziai alkalmazásokhoz szükségesek. A történeti áttekintés után az amerikai GPS alaprendszer összetevőit, a műholdak és követőállomások alrendszerét tekintjük át. Szó lesz továbbá a jelfeldolgozásról, a mérés elvéről és a műholdas helymeghatározás hibaforrásairól.

Ebből a modulból az Olvasó megismerheti:

  • a GNSS fogalmát,

  • a globális helymeghatározás vonatkoztatási rendszereit,

  • a műholdas helymeghatározás elvét, a kódmérés és fázismérés lényegét,

  • a műholdas helymeghatározás hibaforrásait.

A modul (fejezet) elsajátítása után képes lesz:

  • különbséget tenni abszolút és relatív helymeghatározás között, belátni az utóbbi módszer jelentőségét a geodéziai célú pontmeghatározásoknál,

  • eligazodni a GNSS összetevői között,

  • értelmezni a WGS84 rendszerbeli koordinátákat,

  • megérteni azoknak az információknak a lényegét, amelyekkel a GNSS mérések során a felhasználó szembesül.

Irodalomjegyzék

Ádám J. – Bányai L. – Borza T. – Busics Gy.– Kenyeres A. – Krauter A. – Takács B.: Műholdas helymeghatározás. 458 oldal. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.

Ádám J.: A WGS84 geodéziai világrendszer és továbbfejlesztései. Geodézia és Kartográfia, 2008/9. 3-12.

Biró P.: A vonatkoztatási rendszerek és a geodéziai dátum. Geomatikai Közlemények VIII. kötet, MTA GGKI, Sopron, 2005. 5-12.

-Borza T. – Gerő A. – Mohos Z. – Szentpéteri L.: GPS mindenkinek. 256 old.

Busics Gy. – Engler P. – Guszlev A. – Jancsó T.: Digitális adatgyűjtési technológiák. A földmérő, térképész és térinformatikai technikus szakképzések tankönyve, F-825. FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, Budapest, 2009. 207 old.

Detrekői Á.: Geodézia és űrtechnika. Geodézia és Kartográfia, 1991/3. 164-171.

Globális helymeghatározás. Elektronikus oktatási segédlet. BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék, Budapest, 2007. honlap: www.agt.bme.hu/tantargyak

Husti Gy. – -Ádám J. – Bányai L. – Borza T. – Busics Gy. – Krauter A.: Globális helymeghatározó rendszer (bevezetés). 145 old. NYME, Sopron, 2000.

Krauter A.: Geodézia. BME egyetemi jegyzet. 513 old. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.

Mihály Sz.: A magyarországi geodéziai vonatkozási és vetületi rendszerek leíró katalógusa. Geodézia és Kartográfia, 1994/4. 198-203.