Ugrás a tartalomhoz

Geodéziai hálózatok 6., A szintezési hálózatok és a magassági alappontsűrítés

Dr. Busics György (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6. fejezet - A szintezési hálózatok és a magassági alappontsűrítés

6. fejezet - A szintezési hálózatok és a magassági alappontsűrítés

6.1 Bevezetés

Ez a modul a magyar szintezési hálózatokat mutatja be, valamint segít eligazodni a magasságméréssel és magassági hálózatokkal kapcsolatos fogalmak között. Részletesen ismerteti az EOMA kialakulását, hierarchiáját, állandósítási módjait és pontszámozását. Röviden leírja a negyedrendű vonalszintezés technológiájával végzett magassági alappontsűrítés munkafolyamatát.

Ebből a modulból az Olvasó megismerheti:

  • a magasságfogalmakat és a szintezési hálózatokkal kapcsolatos fogalmakat,

  • a magyar szintezési hálózatok történetét,

  • az EOMA kialakulását, felépítését,

  • a magassági alappontsűrítés hagyományos technológiáját.

A modul (fejezet) elsajátítása után képes lesz:

  • eligazodni a különböző magasságfogalmak között,

  • különbséget tenni szintezési vonal és szintezési szakasz között,

  • különbséget tenni negyedrendű és ötödrendű vonalszintezés között,

  • megérteni az EOMA szerepét,

  • megtervezni egy magassági alappontsűrítést,

  • következtetni a magassági alappont számából annak rendűségére.

Irodalomjegyzék

Bendefy L.: Szintezési munkálatok Magyarországon 1820-1920. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958.

Busics Gy. (2009a): Alappontjaink és alaphálózataink sorsa. Geodézia és Kartográfia, 2009/9. 10-14.

Földváry Szabolcsné: Alaphálózatok II. BME egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

Hazay I. – Szalontai L.: Országos felmérés és műszaki földrendezés. 595 old. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973.

Joó I. – Raum F.: A magyar földmérés és térképészet története. MTESZ-GKE, Budapest, 1993-1996. I., II., III. kötet.

Joó I.: Felsőrendű mérések. Főiskolai jegyzet. Székesfehérvár, 1999.

Kenyeres A. – Borza T. (2000): Technológia fejlesztés a III. rendű szintezés GPS technikával történő kiváltására. Geodézia és Kartográfia, 2000/1. 8-14.

Kenyeres A. – Csizmadia M-né – Horváth J. – Kisasszondi F. (2002): A GPS-szel végzett EOMA III. rendű hálózatsűrítés tapasztalatai. Geomatikai Közlemények V. kötet, MTA GGKI, Sopron, 2002. 285-291.

Kenyeres A. – Seeman J. (1999): Az OGPSH pontok tengerszint feletti magasságának meghatározása GPS technikával. Geodézia és Kartográfia, 1999/1. 18-23.

Mihály Sz. – Kenyeres A. – Papp G. – Busics Gy. – Csapó G. – Tóth Gy. (2008): Az EOMA modernizációja. Geodézia és Kartográfia, 2008/7. 3-10.

Miskolczi L.: Kéregmozgások vizsgálata szabatos szintezésekkel. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973.

Németh Gy. – Busics Gy.: Alappontmeghatározás. Főiskolai jegyzet. 170 old. EFE FFFK, Székesfehérvár, 1993.