Ugrás a tartalomhoz

Geometriai példatár 5., Kótás projekció

Baboss Csaba (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5. fejezet - Kótás projekció

5. fejezet - Kótás projekció

5.1 Bevezetés

Az egyszerűbb feladatok megoldásával nem foglalkozunk, ezek a jegyzet alapfeladatai, megoldásukkal ellenőrizhetjük elméleti felkészültségünket. Önellenőrzés céljából a feladatgyűjtemény végén olyan vegyes feladatok találhatók, melyeket 2-3 alapszerkesztési lépéssel meg tudunk oldani. Egy-egy ilyen feladat sikeres megoldása (jó felkészültség esetén) 5-10 percet vesz igénybe.

A nehezebb feladatok rajzi megoldása (ábra) helyett olyan megoldási tervet ismertetünk, amelyek lépései egy-egy úgynevezett „alapszerkesztés” ismeretét igénylik. Ezek az alapszerkesztések a Geometria II. jegyzetben megtalálhatóak. Az alapszerkesztések ismerete nélkül a feladatok megoldása elképzelhetetlen.

Az olyan feladatoknál, ahol nincs megadva a méretarány – és erre a szerkesztés során szükség lenne- egységesen M=1:100 méretarányt használjunk. Bár a feladatok szövege erre külön nem tér ki, minden szerkesztés után állapítsuk meg a láthatóságot.

5.1.1 Alapismeretek, alapszerkesztések:

 1. Méretarány, lépték fogalma, kapcsolata.

 2. Térelemek ábrázolása.

 3. Osztóköz, lejtő, rézsű, képsíkszög fogalma, kapcsolata.

 4. Illeszkedő térelemek ábrázolása.

 5. Metsző térelemek ábrázolása.

 6. Párhuzamos térelemek ábrázolása.

 7. Merőleges térelemek ábrázolása.

 8. Vetítősík és általános helyzetű sík szintsíkba forgatása.

 9. Dőléskúp fogalma, alkalmazása.

 10. Rézsűfelületek fogalma, ábrázolása.

 11. Terepszelvény fogalma, ábrázolása.

 12. A terep különleges pontjai, esésvonalai.

 13. Semleges vonal fogalma, ábrázolása.

Irodalomjegyzék

Baboss Csaba: Geometria II. Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai kar, Székesfehérvár, 2007.

A geometriák alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1973.

Hajós György: Bevezetés a geometriába, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Kárteszi Ferenc: Bevezetés a véges geometriákba, Akadémia Kiadó, Budapest, 1972.

Szász Gábor: Projektív geometria, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.

Szőkefalvi Nagy Gyula: A geometriai szerkesztések elmélete , Akadémia Kiadó, Budapest , 1968.

Zigány Ferenc: Ábrázoló geometria, Tankönyvkiadó, Budapest , 1962.