Ugrás a tartalomhoz

Kartográfia + Webmapping 1., A térképek tartalma és jellege?

Dr. Pődör Andrea (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1. fejezet - A térképek tartalma és jellege?

1. fejezet - A térképek tartalma és jellege?

1.1 Bevezetés

A térképek a kommunikáció egyfajta megtestesítői. Minőségüket úgy tudjuk lemérni, ha tekintetbe vesszük, hogy mennyire képesek közvetíteni azt az információt, amit a térkép készítői közölni szeretnének. A térképi kommunikáció azonban nem korlátozódik az információközlésre, hanem ugyancsak fontos szerepe lehet a térképolvasó meggyőzésében, térbeli információk közötti összefüggések megvilágításában. Nagyon gyakran egyenlőségjelet teszünk a térkép által keltett esztétikai érték szintje és a kommunikációban kifejtett értéke között. Természetesen az esztétika fontos szerepet játszik a térképkészítésben, amit sokszor főleg manapság figyelmen kívül hagynak. Ugyanakkor világosan látnunk kell, hogy a térkép esetében a kommunikáció, az információközlés játssza a legfontosabb szerepet. A jó térkép fogalma tehát leginkább úgy határozható meg, hogy milyen jól közvetíti a megjelentetni kívánt információt. Ez röviden azt jelenti, hogy a térképkészítés kiindulási pontja az, hogy milyen információt szeretnénk közölni a térképolvasóval. A térképolvasó, a térkép felhasználójának a személye is nagyon fontos, hiszen másképp készül a gyerekeknek és a felnőtteknek szánt térkép.

A modul érinti a jó térképpel kapcsolatos alapvető kérdéseket, de ezek előtt mindenképp érdemes tisztázni, és átismételni a térkép fogalmát, és alapvető elemeit. Ha jó térképet szeretnénk készíteni, hasznos lehet számunkra, ha tudjuk, hogy az általunk készíteni tervezett térkép milyen kategóriába lesz sorolható. Ezért a modul tárgyalja a különböző típusú térképek alapvető ismérveit is, továbbá külön kitér a generalizálás fogalmának ismertetésére, hiszen a generalizálás a jó térkép készítésének az egyik legfontosabb eszköze, amelynek elsajátítása, csak megfelelő gyakorlattal lehetséges.

Irodalomjegyzék

Anson, R. W. : Basic Cartography. London, New York, Elsevier Applied Science Publishers Ltd., 1988

Arnberger, E.: Handbuch der thematischen Kartographie. Wien, Franz Deuticke., 1966

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C. ,Smith, E. E.–Bem, D. J.: Pszichológia. Osiris , Budapest, 1995

Bertin, J.: Semiologie Graphique. Paris, Gauthier–Villars. pp. 432 (In: J. E. Mersey: Colour and Thematic Map Design.), 1967

Cuff, D. J.: Shading on Choropleth Maps: Some Suspicions Confirmed. Proceedings of the Associations of American Geographers, 1973

Csemez G.: Az üzleti térinformatika alapjai. Szakdolgozat, ELTE Budapest

Detrekői Á. — Szabó Gy.( 2002): Térinformatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002

Dickmann, F. : Kartographische Nachrichten, 1997/3.

Imhof, E.: Thematische Kartographie. Walter de Gruyter., New York, Berlin, 1972

Klinghammer I. – Papp-Váry Á.: Födünk tükre térkép., Gondolat, Budapest, 1983

Klinghammer I. – Papp-Váry Á.: Tematikus kartográfia. , 1985, Tankönyvkiadó, Budapest 1985

Lerner J.: Térképészeti alapismeretek. Egyetemi jegyzet Tankönyvkiadó Budapest, 1992

McCarty, H .H., Salisbury, N. E.: Visual Comparison of Isopleth Maps as a Means of Determining Correlations Between Spatially Distributed Phenomena. Iowa City: State University of Iowa. Iowa Studies in Geography 1961/3. pp. 80. (In: J. E. Mersey: Colour and Thematic Map Design.)

Mersey, J. E.: Cartographica, 1990

Miller, J.: Journal of Geography, 1974

Morrison, J. L.: The Science of Cartography and Its Essential Processes. In: L. Guelke: The Nature of Cartographic Communication. Monograph 19. Cartographica, 1977

Muehrcke, P. C.: Map Use: Reading, Analysis, Interpretation. Madison, Wisconsin , 1978

Muehrcke, P. C.: Maps in Geography. In: L. Guelke (szerk.): Maps in Modern Geography. Geographical Perspectives on the New Cartography. Monograph 27. Cartographica, 1981

Olson, J. M.: A Coordinated Approach to Map Communication Improvement. The American Cartographer, 1976

Peterson, R. T.,Mountfort, G.,Hollom, P. A. D.: Európa madarai. Gondolat, Budapest,

Potash, L. M.: Design of Maps and Map-Related Research. Human Factors, 1977

Pődör, A.: A Közép-Tisza-vidék főbb horgászhelyei. Diplomamunka. Budapest, 1995

Rátóti, B.: Gyakorlati térképszerkesztés, tervezés., Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1979

Robinson, A. H.: The Look of Maps. Madison, The University of Wisconsin Press. Wisconsin, 1952

Saunders, B. G. R.: Map Design and Colour in Special-Purpose (Geographic) Cartography. Cartography, 1961–1962

Siegel, M. H. – Siegel, D. E.: Improving Memory of Colour. Bulletin of the Psychonomic Society, 1976

Szabóné dr. Szalánczi E.: Térinformatika., Egyetemi jegyzet. ZMNE Budapest

Zentai L.: Számítógéppel segített térképszerkesztés (A Közép-Európa Atlasz digitális fakszimile kiadása) (Kandidátusi értekezés), Budapest, 1995

Zentai L.: Számítógépes térképészet, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000

Zentai László: Számítógéppel segített térképszerkesztés (jegyzet) Tempus SJEP 11191-96, Budapest, 1999

Foote. K.E. - Crum. S.: Cartographic Communication, http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/cartocom/cartocom_f.html

http://mek.niif.hu/01500/01547/01547.pdf

http://bebte.hu/documents/foldrajzi_helynevek.htm)