Ugrás a tartalomhoz

Kartográfia + Webmapping 3., A kartográfiai vizualizáció grafikai elemei

Dr. Pődör Andrea (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

3. fejezet - A kartográfiai vizualizáció grafikai elemei

3. fejezet - A kartográfiai vizualizáció grafikai elemei

3.1 Bevezetés

A térképészetben a konvencióknak nagyon nagy szerepük van. Számos konvenció származik a XIX. századi francia topográfiai térképezésből. A topográfiai térképek különösen sok előzetesen definiált jelet tartalmaznak. Egyéb térképek és tudományterületek esetén egyre újabb, a konvencióktól eltérő, kísérleteknek lehetünk tanúi. Ezeknek a kísérleteknek a lényege, hogy másképp próbálják megközelíteni a grafikus változókat, azaz azt célozzák meg, hogy a különböző grafikus változókban (forma, szín, méret, textúra) rejlő lehetőségeket úgy használják fel a térképkészítés során, hogy azok a lehető legjobban kifejezzék az ábrázolt objektum, jelenség jellemző tulajdonságait, és megkönnyítsék a térkép olvasását és értelmezését a felhasználók számára.

A grafikus változók által keltett hatással először Bertin foglalkozott (Kraak, 2003). Milyen hatásokról lehet itt szó? Az egyik legtriviálisabb hatás a méretek között jelentkező különbség, hiszen ebben az esetben a térképolvasó mindig a számok közti különbségre asszociál. Ha például egy térképen a mezőgazdaságban foglalkoztatottak arányát valamilyen ponttal ábrázoljuk, a pontméret arányban áll a foglalkoztatottak számával, így a térképre tekintve rögtön képet tudunk alkotni a térbeli viszonyokról.

Ebben a modulban bemutatjuk a térképek grafikai elemeit és a grafikai elemekhez kapcsolható grafikus változókat, továbbá a grafikus változók szerepét és azok hatásait a térképtervezésben. A modul megismerése lehetővé teszi a különböző grafikus változók alkalmazását és ezek segítségével a lehető legjobban kifejezhetővé válnak a térképen ábrázolni kívánt objektumok és jelenségek jellemzői és jellegei.

Irodalomjegyzék

Anson, R.W. (szerk): Basic Cartography., Elsevier Applied Science Publishers Ltd., London, New York, 1988.

Bertin,J: Semiology of Graphics, University of Wisconsin Press., Madison,WI, 1983.

Imhof, E.: Themathische Kartographie., Walter de Gruyter., New York, Berlin, 1972.

Pődör A. - Kaszai P.: Katonai tematikus térképek., ZMNE egyetemi jegyzet, Budapest, 1999.

Pődör A.: Horgászvizek tematikus térképezése (Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése) PhD. Értekezés, 2000.

Márkus B.: Térinformatika, NyME GEO jegyzet, Székesfehérvár, 2009.

Kraak, M.J. - Ormeling, F.J: Cartography:visualization of geospatial data.2nd edition, Pearson Education Limited, Harlow, 2003.

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Tematikus kartográfia., Egyetemi jegyzet, Budapest, 1985.

Zentai L.: Számítógépes térképészet, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000.

Zentai L.: Output orientált digitális kartográfia., Doktori értekezés., 2003., http://lazarus.elte.hu/hun/dolgozo/zentail/dsc/zl-nagydoktori3.pdf

http://kartoweb.itc.nl/webcartography/webbook/ch05/ch05.htm

http://cheminst.emk.nyme.hu/ragacs/web/szinmeres.pdf

http://www.colormatters.com/optics.html

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szakdolg/mathe/szinek.htm