Ugrás a tartalomhoz

Kartográfia + Webmapping 4., Térképek tervezése és szerkesztése

Dr.Pődör Andrea (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4. fejezet - Térképek tervezése és szerkesztése

4. fejezet - Térképek tervezése és szerkesztése

4.1 Bevezetés

Ön tanulmányai során már megismerkedett a térbeli adatok gyűjtésével és elemzésével, a különböző vetületekkel. A kartográfia többi moduljában lehetősége van elsajátítani a megjelenítés elméleti kérdéseit és gyakorlati fogásait. Ebben a modulban, a térképek előállításának főbb fázisaival ismerkedik meg.

A térképtervezés és szerkesztés rendkívül összetett feladat. Ezen feladat elvégzésének szerves részét képező ismereteket az alábbi modulok tartalmazzák. Jelen modulban ezekre nem térünk ki részletesen.

  • Kartográfia 2 modul: a különböző tematikus ábrázolási módszereket tárgyalja

  • Kartográfia 3 modul: a jelek, a grafikus változók ismerete, a színek és színrendszerek, valamint a színmodellek használata.

  • Kartográfia 5 modul: a harmadik dimenzió és az idő lehetséges megjelenítésének formáival foglalkozik.

  • Kartográfia 7 modul: a webes térképek tervezésének fontosabb elemeit tartalmazza.

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Kovács Vera, térképész kolléganőmnek a nyomdai előkészítés című fejezet megírásában nyújtott segítségéért.

Irodalomjegyzék

Anson, R. W. : Basic Cartography. Elsevier Applied Science Publishers Ltd. pp. 85–105, London, New York, 1988

Arnberger, E.: Handbuch der thematischen Kartographie., Franz Deuticke, Wien, 1966

Atkinson, R. L., Atkinson, R., C.–Smith, E. E.–Bem, D. J.: Pszichológia. Osiris, Budapest, 1995

Bertin, J.: Semiologie Graphique. Gauthier–Villars. Paris, 1967

Cuff, D. J.: Shading on Choropleth Maps: Some Suspicions Confirmed. Proceedings of the Associations of American Geographers, 1973/5.

Csemez G.: Az üzleti térinformatika alapjai. Szakdolgozat. ELTE Budapest, 2002

Detrekői Á. —Szabó Gy.: Térinformatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002

Dickmann, F.: Kartographische Nachrichten, 1997/3

Imhof, E.: Thematische Kartographie. Walter de Gruyter, New York, Berlin, 1972.

Klinghammer I. – Papp-Váry Á.(1983): Födünk tükre térkép. Gondolat, Budapest, 1983

Klinghammer I. – Papp-Váry Á.: Tematikus kartográfia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985

Lerner J.: Térképészeti alapismeretek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992

McCarty, H .H. – Salisbury, N. E.: Visual Comparison of Isopleth Maps as a Means of Determining Correlations Between Spatially Distributed Phenomena. Iowa Studies in Geography Iowa City: State University of Iowa., 1961

Mersey, J. E.: Cartographica, 1990

Miller, J.: Comparisons of Conventional ”Subdued” to Vivid Highly Contrasting Color Schemes for Elementary School Maps: Journal of Geography, 1974/73

Morrison, J. L.: The Science of Cartography and Its Essential Processes. In: L. Guelke (szerk.): The Nature of Cartographic Communication. Monograph 19., Cartographica, 1977

Muehrcke, P. C.: Map Use: Reading, Analysis, Interpretation, Madison, Wisconsin , 1978

Muehrcke, P. C.: Maps in Geography. In: L. Guelke (szerk.): Maps in Modern Geography. Geographical Perspectives on the New Cartography. Monograph 27. Cartographica, 1981

Olson, J. M.: A Coordinated Approach to Map Communication Improvement., The American Cartographer, 1976

Peterson, R. T. , Mountfort, G.–Hollom, P. A. D.: Európa madarai, Gondolat, Budapest, 1977

Potash, L. M.: Design of Maps and Map-Related Research. Human Factors 1977

Pődör A.: A Közép-Tisza-vidék főbb horgászhelyei. Diplomamunka. Budapest, 1995

Pődör Andrea: Horgászvizek tematikus térképezése (Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése). Doktori értekezés. Budapest, 2001

Robinson, A. H.: The Look of Maps. Madison, The University of Wisconsin Press Wisconsin, 1952

Saunders, B. G. R.: Map Design and Colour in Special-Purpose (Geographic) Cartography, 1961–1962

Siegel, M. H.–Siegel, D. E.: Improving Memory of Colour. (In J. E. Mersey: Colour and Thematic Map Design.) . Bulletin of the Psychonomic Society, 1976

Zentai L.: Számítógéppel segített térképszerkesztés (A Közép-Európa Atlasz digitális fakszimile kiadása) Kandidátusi értekezés, Budapest, 1995

Zentai L.: Számítógépes térképészet, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000