Ugrás a tartalomhoz

Kartográfia + Webmapping 4., Térképek tervezése és szerkesztése

Dr.Pődör Andrea (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4.5 A térképek tervezése

4.5 A térképek tervezése

A térkép tervezésének fogalma a térképen bemutatott térbeli adat közvetítéséhez és az ehhez kapcsolódó megfelelő eszköz használatához kötődik, és magába foglalja a grafikus elemek logikus felépítését és megfelelő elrendezését, a rendelkezésre álló térképi felületen. Az általános tervezés minden térképtípus előállításának számos folyamatára hatással van (Anson 1988).

Régen a jelek és a bemutatás rendszerének kiválasztása, az előállítás tervezése a szerkesztői fázisnak volt a része, és az előirányzott tervek elkészítése adta a tervezői fázist. A térkép előállításának folyamatában ezt a térképrajzolás és a technológiai műveletek (litográfia) követte. Manapság azt mondhatjuk, hogy a számítógép forradalmasította a térképkészítést, mégpedig két fő vonatkozásban. Egyrészt az adatok térbeli keretben történő vizuális megjelenítése többé már nem kizárólag a tervező veleszületett képességeitől függ. (Sőt olyan sarkított vélemények is napvilágot láttak, melyek szerint a művészi képességekkel megáldott kézműves és az ügyetlen idióta ugyanazt a végeredményt produkálhatja, ha ugyanazt az előre beprogramozott műveletsort hajtja végre. ― Morrison 1991). Másrészt a jó térkép tervezésének sikere nem azon nyugszik, hogy a térképész mennyire képes elképzelni a kész térképet, mielőtt a munka megkezdődne, mivel a számítógép segítségével számos tervezési elképzelést kipróbálhat.

A térképek tervezése során, az előkészítés szakaszaiban, folyamatosan szükség van egyedi lépések végrehajtására. Az első lépés a forrás adatok kritikai elemzése és verifikációja (felülvizsgálata), hogy biztosítsuk (alkalmas független források révén) a pontosságot, a megbízhatóságot, a teljességet, az egész területre vonatkozó adatok egyenletességét (Anson 1988).

A tervezés során szükséges az elemek megfelelő generalizálása és kiválogatása. Ez függ a térképezendő objektumtól, a jelformától, és a jelek..

Alapvetően fontos a megfelelő térképi jelek kiválasztása az adott időponthoz kötött ábrázolni kívánt tematikusadat-típus hatásos bemutatásának lehetővé tételéhez, különös tekintettel ezek geometriai alakjára és szerkezetére.

Az ábrázoláskor össze kell egyeztetni a földrajzi és egyéb környezetet bemutató grafikus szerkezeteket úgy, hogy az egyes megjelenítési formák összhangban legyenek, továbbá a grafikus jelrendszer által bemutatni kívánt különbségek és kontrasztok megjelenjenek.

A területi összehasonlíthatóságot úgy kell biztosítani, hogy a jelek elhelyezésekor egységes elveket követünk, és a bemutatott terület egészére vonatkozó térbeli adatokat egységesen generalizáljuk.

A térkép elemeinek kiegyensúlyozott elhelyezésével célunk a térbeli témák egyértelmű kifejezése és a vizuális harmónia elérése (Anson 1988).

A kapcsolódó térbeli adathalmazok ábrázolására hasonló elvek alapján megtervezett jelek alkalmazása, — amikor az lehetséges — nemcsak az olvashatóságot és a térképi információk összehasonlíthatóságának a lehetőségét növeli, hanem a térkép előállítását és az ellenőrzést is hatékonyabbá teheti. Az alapvető tervezési fázisban tehát éppúgy figyelembe kell venni az adatok elrendezésére vonatkozó általános szabályok lehetséges felhasználását, mint ezek grafikus kifejezőképességét. Az egységesítés és szabványosítás lehetetlen az összes térképtípust tekintve, hiszen lehetnek helyi sajátosságok és a témák variációi kimeríthetetlenek, de egy térképsorozaton belül nagyon fontos az egységes tervezési szabályok betartása a térkép összes elemére vonatkozóan (Anson 1988).