Ugrás a tartalomhoz

Kartográfia + Webmapping 6., 6 A térképek és a GIS

Dr. Pődör Andrea (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6. fejezet - A térképek és a GIS

6. fejezet - A térképek és a GIS

6.1 Bevezetés

Ön a modulból megismeri, hogy térinformatikai környezetben hol jelennek meg a térképek, hogyan tudjuk ezeket alkalmazni, milyen problémát jelent a térképek készítésekor a nem megfelelően kiválasztott megjelenítési módszer.

Ismereteket szerezhet továbbá a térbeli adatok természetével kapcsolatban.

A modul célja, hogy

áttekintést adjon a térképek és a GIS kapcsolatáról,

bemutassa a GIS-hez kapcsolható különböző térképi használatokat

bemutassa a GIS-ben elérhető automatikus osztályozási módszereket, melyekkel tematikus térképek készíthetők.

A fejezet elsajátítása után Ön képes lesz:

meghatározni a különböző térinformatikai térképi használatot,

elkerülni a GIS funkciók nem megfelelő használatát tematikus térképek készítésekor,

megvizsgálni a térinformatika nyújtotta elemzési lehetőségek alkalmazásával keletkezett térképek helyességét,

összehasonlítani a különböző osztályozási módszerekkel készült térképeket és kiválasztani a legmegfelelőbb módszert.

Irodalomjegyzék

Cromley, R.G.: Classed versus unclassed choropleth maps: a question of how many classes., University of Toronto Press. Cartographica. vol.32. no.4., Toronto, 1995.

DiBiase, D.: Visualization in Earth Sciences, Earth and Mineral Sciences, Bulletin of the College of Earth and Mineral Sciences pp.13-18, 1990.

Heino, A.: The presentation of data with graduated symbols., University of Toronto Press. Cartographica. vol.32. no.1., Toronto, 1995.

Márkus B.: Térinformatika, NyME GEO jegyzet, Székesfehérvár, 2009.

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Tematikus kartográfia., Tankönyvkiadó., Budapest, 1985.

Kraak, M.J. - Ormeling, F.J: Cartography:visualization of geospatial data. 2nd edition, Pearson Education Limited, Harlow, 2003.

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Tematikus kartográfia., Egyetemi jegyzet, Budapest, 1985.

Ormsby, T,Napoleon E., Burke R., Groessl, C, Feaster, L.: Getting to Know ArcGIS, ESRI Press, Redlands, California, 2004.

Pődör A. - Kaszai P.: Katonai tematikus térképek., ZMNE egyetemi jegyzet., Budapest, 1999.

Robinson, A.H., Morrison,J.L., Muerhcke, P.C., Kimerling A.J., Guptill, S.C.: Elements of Cartography., Wiley & Sons., New York, 1995.

Vozenilek, V.: Cartography for GIS., Univerzita Palackého v Olomuci., Olomouc, 2005.

Zentai L.: Számítógépes térképészet, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2000.