Ugrás a tartalomhoz

Kartográfia + Webmapping 7., 7 Térképek a weben

Dr.Pődör Andrea (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

7.4 A webtérképek típusai

7.4 A webtérképek típusai

A webtérképeknek két nagy típusát különítik el a szakirodalomban: a statikus és a dinamikus térképeket. Ezen belül további megoldások is megfigyelhetők. A tendencia egyértelműen azt mutatja, hogy a professzionális alkalmazások területén kizárólag a dinamikus térképek az elfogadottak.

7.13. ábra. A webtérképek főbb típusai (Kraak nyomán)

Mind a statikus, mind a dinamikus térképek webes publikálásának megtalálhatjuk a speciális eseteit, melyet a következő sematikus ábrán mutatunk be. Ezekből főként a térképszerveres megoldások bemutatására helyezzük a hangsúlyt.

7.14. ábra. A webtérképek publikálásának főbb esetei (Guszlev nyomán)

7.4.1 A statikus térképek

Ma már nem igazán korszerű és kifinomult megoldás a szkennelt térképek, és a GIS elemzési folyamatok végtermékeként létrejött térképek publikálása. Az egyedüli kivételt talán a történelmi térképek képeznek, melyek egyetlen megjelenési módja és közkinccsé tétele a nagyközönség számára a weben történő publikálás.

7.15. ábra Párizs régi térképeken (forrás: http://www.paris.org/Maps/Map2/map.cgi/h2?210,149)

A statikus térképek megjelenése a weben:

 • Egyszerű képek HTML-be ágyazva.

 • Publikációk, beszámolók részeként kapnak szerepet.

 • Főként valamilyen tematikát jelenítenek meg

  • Pl.: projekt megvalósulások.

A legtöbb statikus térkép csak böngészhető. Sok cég, intézmény, könyvtár így teszi közzé térképeit. Ilyen például a http://www.lib.utexas.edu/maps oldal, ahol számos statikus térkép linkgyűjteményét megtalálhatjuk. A statikus térképek minősége nagyban függ a szkennelés felbontásától. Jó minőségű felvételek érhetők el a pl. a http://www.zoomify.com weboldalról.

A statikus térképek esetén is lehetséges interaktív funkciók alkalmazása. Ilyen például, amikor a térképet mozgatni, kicsinyíteni és nagyítani tudjuk, továbbá hivatkozás is hozzáadható. Ezek a klikkelhető térképek, a térbeli adatok csatolóiként is működhetnek. (lásd. 7.3. ábra).

7.16 ábra Interaktív statikus térkép (forrás: ESRI)

Ugyancsak lehetséges, hogy a felhasználók interaktívan eldöntsék azt, hogy mit tartalmazzon a térkép. Statikus térképek esetén ez úgy működik, hogy el tudják dönteni, hogy melyik réteget kapcsolják be, de olykor a szín- és szimbólum-választás szabadsága is a felhasználóra van bízva.

Interaktív statikus térképek jellemzői:

-Még mindig „statikus” tartalom

-Alapvető térképi eszközök

-Navigáció

-Lekérdezés (Identify)

-Egyszerű keresések

 • Minimális leíró adattartalom

 • HTML, JavaScript, AJAX...

 • Előnye, hogy webszerver (platform) „független” (pl.HTML Image Mapper).

7.4.2 A dinamikus térképek

A dinamikus térképek legfontosabb jellemzője a változás lehetősége, továbbá hogy támogatják a különböző multimédiás megjelenítési formákat. Ennek legegyszerűbb változata, amikor egymás után különböző térképeket vetítünk le, melyek valamilyen változót mutatnak be (pl. lakosság növekedése, egy város területi kiterjedésének változása) és ezeket a képeket összefűzzük, például egy animált gif-é, vagy *.avi, *.MPEG stb. kiterjesztésű fájlt hozunk létre belőlük. Már interaktívabb a VRML környezetben létrehozott térkép. Ilyen dinamikus térképeket számos webhelyen találhatunk, de kifejezetten jellemző a meteorológiai szervezetek weboldalaira, ahol az időnek nagyon fontos szerepe van.

7.17.ábra. Meteorológiai radar képei egymás után vetítve (forrás: http://www.metradar.ch/2009/pc/

Másik nagyon jellemző webes oldal a közlekedési térképeket, útvonalakat bemutató webes szolgáltatások. Az AOL ingyenesen elérhető webszerver szolgáltatása a MapQuest, ahol a Google Street View-hoz hasonlóan a térképen továbbhaladva, a panorámaképen is továbbhaladunk és „körbenézhetünk”.

7.18. ábra. A MapQuest dinamikus szolgáltatásai

A dinamikus térképek egyik leginkább kedvelt változata a szkriptelt térképek alkalmazása.

7.19.ábra. A változás bemutatása. /forrás: http://kartoweb.itc.nl/webcartography/webmaps/dynamic/explov.htm/

A dinamikus térképek másik fajtája esetén maga a tartalom is dinamikus.

Dinamikus térinformatikai adatokon alapuló térképek jellemzői:

 • Térképszerverek szolgáltatják a tartalmat

 • Dinamikus tartalom érhető el

 • Háttér adatbázis (RDBMS)

 • Sokféle térképi funkció elérhető az egyes alkalmazásokon belül,

 • HTML, JavaScript, AJAX, Java, ASP, ASP.NET, PHP nyelven programozható,

 • Rich Internet Application (RIA) környezet: Flash, Java, Adobe FLEX, Silverlight támogatása (RIA egy webes alkalmazás, amelynek számos tulajdonsága a desktop alkalmazásokra emlékeztet. Adobe Flash, Java és a Microsoft Silverlight jelenleg a leggyakoribb platformok. A felhasználóknak, mielőtt használni tudnák az alkalmazást, általában le kell tölteniük egy keretalkalmazást. A RIA leginkább az online játékokhoz illetve a video letöltéséhez szükséges.),

 • Ezekre lehet példa: ArcIMS, Image Server, ArcGIS Server.

Az ilyen jellegű szolgáltatásokhoz szükséges néhány szabvány és protokoll alkalmazása. Ezen alkalmazások fejlesztésében nagy szerepe van az Open Geospatial Consortium-nak, mely 1994-ben jött létre, és több mint 400 egyéb szervezet a tagja. Az OGC célja egy olyan kollaboratív szervezet fenntartása, mely felel és közösen tevékenykedik azért, hogy a térbeli adatok kezelésére, megosztására alkalmas szabványokat fejlesszenek és hozzanak létre.

OGC Web Feature Service funkciói támogatják a következő műveleteket: insert, update, delete, lock, query és discovery, olyan térbeli adatok kezelése során, melyek html alapúak. A WFS egy olyan interfészt kínál, mely lehetővé teszi térbeli információval kapcsolatos kérések közvetítését platformtól függetlenül a weben keresztül. Így például a felhasználó kérdésére a különböző térképes portálok egy képet küldenek, amit a felhasználó nem tud szerkeszteni, és nem tud térbeli elemzéseket végrehajtani rajta.

Az OGC WMS (Web Map Service) egy szabványos protokoll, amely segítségével a térképszerver térinformatikai adatbázison alapuló adatokat szolgáltat az interneten.

Az OGC-hez köthető még olyan fontos szabványok kidolgozása is, mint a KML (szintén xml alapú nyelv, mely a térbeli információk annotációjával és megjelenítésével foglalkozik 2D, és 3D-s térképeken), GML (xml formátumú szabvány a térbeli információk kezelésére), OWS (OGS Web Service Common), CSW (Web Calatog Service) stb. Az OGC tevékenységéhez kapcsolható még jó néhány ingyenes térinformatikai szoftver fejlesztése is.