Ugrás a tartalomhoz

Matematika példatár 3., MATDeriváltak, differenciálszámítás függvények és görbék vizsgálatára. Magasabb rendű deriváltak alkalmazása a hibaszámításban.

Csabina Zoltánné (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

3. fejezet - MATDeriváltak, differenciálszámítás függvények és görbék vizsgálatára. Magasabb rendű deriváltak alkalmazása a hibaszámításban.

3. fejezet - MATDeriváltak, differenciálszámítás függvények és görbék vizsgálatára. Magasabb rendű deriváltak alkalmazása a hibaszámításban.

3.1 Bevezetés

A feladatgyűjtemény a matematikai analízis tantárgy gyakorlatainak tananyagát öleli fel a NyME Geoinformatikai Kar mérnöki szakán. A feladatgyűjtemény külön fejezetekben tárgyalja az egyes anyagrészeket.

Minden fejezet elején megtalálhatók a legfontosabb definíciók és tételek bizonyítás nélkül, amelyek ismerete elengedhetetlen a feladatok megoldásához. Minden fejezetben találhatók részletesen kidolgozott példák, amelyek az egész tananyagot felölelik, és segítik annak megértését.

Minden fejezet végén feladatok találhatók, amelyeket további gyakorlás és az önálló munkára való szoktatás céljából készültek. A feladatok részben saját összeállításúak, továbbá más forrásból átvettek, illetve átdolgozottak.

A fejezetek tananyagai egymásra épülnek, ezért érdemes a feldolgozott sorrendben haladni a tanulásban.

A feladatgyűjtemény célja hallgatóink munkájának, tanulásának könnyítése, matematika tanulásának elmélyítése.

A fokozatosság elvén alapuló feladatok pedig fejlesztik a matematikai gondolkodásukat, valamint a szaktárgyak és alapozó tárgyak elsajátításához szükséges ismeretek elmélyítését, a feladatmegoldó készséget, jártasságot.

A hallgatók, olyan alapokra tesznek szert, amelyek felhasználásával képessé válnak a gyakorlatban felmerülő problémák modelljeinek felállítására, és azok megoldására.

A feladatok megoldásával szakmájához szükséges konvertibilis és tovább építhető matematikai ismeret birtokába jut.

Irodalomjegyzék

Csabina Z-né: Matematika, NymE Geoinformatikai Kar Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 2002.

Banach, S: Differenciál- és integrálszámítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1975.

Bay L.–, Juhász A.–, Szentelekiné Páles I.: Matematikai analízis példatár,

Bárczy B.: Differenciálszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970.

Csernyák L.: Analízis, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

Denkinger G.: Analízis, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

Denkinger G. – Gyurkó L.: Matematikai analízis, Feladatgyűjtemény,

Kovács J.–, Takács G.–, Takács M.: Analízis, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

Rejtő M.–, Pach Zs. Pálné–, Révész P.: Matematika, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1972.

Szerényi Tibor: Analízis, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

B.P.Gyemidovics: Matematikai analízis, feladatgyűjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

Varga O.-, Merza J.-, Sebestyén L.: Matematika és példatár I/2, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Tóth A.: Analízis feladatok, ARÉV Nyomda Kft., Székesfehérvár, 2002.

Csikós Pajor G.: Matematikai analízis, Műszaki Főiskola, Szabadka, 2000.