Ugrás a tartalomhoz

Matematika példatár 4., Integrálszámítás szabályai és módszerei

Csabina Zoltánné (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4. fejezet - Integrálszámítás szabályai és módszerei

4. fejezet - Integrálszámítás szabályai és módszerei

4.1 Bevezetés

A feladatgyűjtemény a matematikai analízis tantárgy gyakorlatainak tananyagát öleli fel a NyME Geoinformatikai Kar mérnöki szakán. A feladatgyűjtemény külön fejezetekben tárgyalja az egyes anyagrészeket.

Minden fejezet elején megtalálhatók a legfontosabb definíciók és tételek bizonyítás nélkül, amelyek ismerete elengedhetetlen a feladatok megoldásához. Minden fejezetben találhatók részletesen kidolgozott példák, amelyek az egész tananyagot felölelik, és segítik annak megértését.

Minden fejezet végén feladatok találhatók, amelyeket további gyakorlás és az önálló munkára való szoktatás céljából készültek. A feladatok részben saját összeállításúak, továbbá más forrásból átvettek, illetve átdolgozottak.

A fejezetek tananyagai egymásra épülnek, ezért érdemes a feldolgozott sorrendben haladni a tanulásban.

A feladatgyűjtemény célja hallgatóink munkájának, tanulásának könnyítése, matematika tanulásának elmélyítése.

A fokozatosság elvén alapuló feladatok pedig fejlesztik a matematikai gondolkodásukat, valamint a szaktárgyak és alapozó tárgyak elsajátításához szükséges ismeretek elmélyítését, a feladatmegoldó készséget, jártasságot.

A hallgatók, olyan alapokra tesznek szert, amelyek felhasználásával képessé válnak a gyakorlatban felmerülő problémák modelljeinek felállítására, és azok megoldására.

A feladatok megoldásával szakmájához szükséges konvertibilis és tovább építhető matematikai ismeret birtokába jut.

Irodalomjegyzék

Csabina Z-né: Matematika, NymE, Geoinformatikai Kar Jegyzetsokszorosító Részleg, Székesfehérvár, 2002

Banach, S: Differenciál- és integrálszámítás, Tankönyvkiadó, Budapest , 1975

Bay L. – Juhász A.-Szentelekiné Páles I.: Matematikai analízis példatár,

Bárczy B.: Differenciálszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970,

Csernyák L. : Analízis, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992

Denkinger G. : Analízis, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980

Denkinger G. – Gyurkó L.: Matematikai analízis, Feladatgyűjtemény,

Kovács J.–Takács G.–Takács M.: Analízis, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986

Rejtő M.–Pach Zs. Pálné–Révész P. : Matematika, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1972

Szerényi Tibor : Analízis, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985

B.P.Gyemidovics: Matematikai analízis, feladatgyűjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974

Varga O.-Merza J.-Sebestyén L. : Matematika és példatár I/2, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966

Tóth A. : Analízis feladatok, ARÉV Nyomda Kft., Székesfehérvár, 2002

Csikós Pajor G.: Matematikai analízis, Műszaki Főiskola, Szabadka, 2000

Fleiner B.-Makai Zs.: Integrálszámítás feladatgyűjtemény,