Ugrás a tartalomhoz

Mérnökgeodézia 1., A szakterület kialakulása, fogalma, tartalma. A beruházások geodéziai munkáinak általános áttekintés.

Dr. Ágfalvi Mihály (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1. fejezet - A szakterület kialakulása, fogalma, tartalma. A beruházások geodéziai munkáinak általános áttekintés.

1. fejezet - A szakterület kialakulása, fogalma, tartalma. A beruházások geodéziai munkáinak általános áttekintés.

1.1 Bevezetés

Ez a modul a Mérnökgeodézia tantárgy első fejezete. A modulban összefoglalt témák megértése nem igényel különösebb előismereteket. Természetesen előnyös, ha a hallgató rendelkezik már bizonyos geodéziai alapismeretekkel, de ezek nélkül is elsajátítható az ebben a modulban összefoglalt tananyag.

Ebből a fejezetből először a szakterület kialakulásának történetét ismerhetik meg. Milyen folyamat eredményeként különült el fokozatosan a szakterület a geodézián (a földmérésen) belül. Hogyan bővült az idők folyamán azoknak a feladatoknak a köre, amelyeket a legkülönbözőbb mérnöki létesítmények tervezése, építése-szerelése, üzemeltetése során a geodézia eszköztárával (módszereivel és műszereivel) lehetett már csak megoldani. Mint ahogy azt a későbbi modulokban meg fogjuk ismerni, a feladatok egy része nem is kifejezetten geodéziai, hanem a méréstechnikai (idegen szóval: metrológiai) feladat. A geodézia a maga mérőeszközeivel és számítási módszereivel ezeket a feladatokat szabatosan, nagy pontossággal tudja megoldani.

A rövid történeti áttekintés után majd a szakterület ezekből következő definíciójával és tartalmával foglalkozunk. Azoknak a mérnöki létesítményeknek a létrehozása, amelyek a geodézia közreműködését igénylik, rendszerint egy beruházás, vagy szűkítve egy kissé a fogalmat, egy építési beruházás keretében történik.

A fejezetből megismerhetik az építési beruházás fogalmát is, a beruházás megvalósításának folyamatát. Röviden áttekintjük, így megismerhetik a geodézia helyét és szerepét az építési beruházások megvalósítása során.

Irodalomjegyzék

Ágfalvi M.: Mérnökgeodézia I., EFE FFFK, Székesfehérvár, 1994.

Ágfalvi M.: Földméréstan V., FVM Agrárszakoktatási Intézet, Budapest, 2000.

Beruházás, http://wikipedia.org/wiki/beruházás

Detrekői Á. – Ódor K.: Ipari geodézia I-II, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.

Gabos Gy. – Kiss K.: A mérnökgeodézia kialakulása és fejlődése Magyarországon a felszabadulás óta., Geodézia és Kartográfia., Budapest., 1970.

Greskovics S. szerk.: Felelős Műszaki Vezetők Kézikönyve, Terc Kft, Budapest, 2005.

Gyulai J. – Kiss J. szerk.: Építési Műszaki Ellenőrök Kézikönyve 1-2., Terc Kft, Budapest, 2001.

Hennecke et al.: Handbuch Ingenieurvermessung, Band 1 Grundlagen, Wichmann Verlag, Heidelberg, 1994.

Koren I.: Az ipari geodézia rendszertani áttekintése., Geodézia és Kartográfia., Budapest., 1959.

Koren I.: A mérnökgeodézia rendszertani felépítése, viszonya a mérnöki alkotótevékenységhez és az általános geodéziához., Geodézia és Kartográfia., Budapest., 1966.

M1 Mérnökgeodéziai Szabályzat, MÉM Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal, Budapest, 1975.

Sörös I.: Vízben álló piramisok, lebegő kövek, Mandorfi Bt, Felsőörs, 2001.

Takács Á.: Építési Beruházások Kézikönyve, Terc Kft, Budapest, 2004.