Ugrás a tartalomhoz

Mérnökgeodézia 2., 2. A mérnöki létesítmények telepítése, tervezése, építése során megoldandó geodéziai feladatok összefoglaló áttekintése

Dr. Ágfalvi Mihály (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

2. fejezet - A mérnöki létesítmények telepítése, tervezése, építése során megoldandó geodéziai feladatok összefoglaló áttekintése

2. fejezet - A mérnöki létesítmények telepítése, tervezése, építése során megoldandó geodéziai feladatok összefoglaló áttekintése

2.1 Bevezetés

Ez a modul a mérnökgeodézia című tantárgy második modulja. Az előző modulban megismerték az építési beruházás fogalmát, az építési beruházás megvalósításának folyamatát. Rövid áttekintést kaptak arról a környezettől is, amelyben a mérnökgeodéziai szakember a tevékenységét végzi. Vázlatos képet kaphattak a geodézia helyéről és szerepéről az építési beruházásokban.

Ezekre az ismeretekre építve ebben a modulban részleteiben is megismerhetik az építési beruházás egyes időszakaiban felmerülő mérnökgeodéziai feladatokat. Ennek a modulnak a tanulmányozásához, témáinak feldolgozásához az M1 Mérnökgeodéziai Szabályzat is segítséget nyújthat

A modulból megismerhetik az építési beruházás tervezéshez, a kivitelezéshez szükséges

  • az építési beruházás különböző időszakaszaihoz tartozó geodéziai feladatokat

  • a geodéziai munkák végrehajtásához szükséges alapadatok gyűjtésének folyamatát, a felhasználás lehetőségeit, módjait

  • az egyes feladatok megoldásának a menetét,

  • az építési beruházás egyes fázisaihoz készítendő geodéziai jellegű (rajzi) munkarészeket

  • a kivitelezések munkáinak (kitűzés, részletes felmérés, stb.) a hagyományos geodéziai munkáktól eltérő sajátosságait

A modul tananyagának elsajátítása után képesek lesznek:

  • az építési beruházások előkészítéséhez szükséges geodéziai feladatok áttekintésére

  • a építési beruházások további időszakaiban jelentkező geodéziai feladatokban való eligazodásra

  • a geodéziai feladatok megalapozást segítő, a különböző szervezetektől származó alapadatok összegyűjtésére

  • a szerzett ismeretek alapján különböző térképek, tervek, vázlatok készítésének tervezésére

  • a kivitelezések során előforduló geodéziai feladatok, az építési beruházások szempontjait figyelembevevő, tervezésére

Irodalomjegyzék

Ágfalvi M.: Mérnökgeodézia I., EFE FFFK, Székesfehérvár,1994.

Ágfalvi M.: Földméréstan V., FVM Agrárszakoktatási Intézet, Budapest,2000.

Detrekői Á. – Ódor K.: Ipari geodézia I-II, Tankönyvkiadó, Budapest,1984.

Gyulai J. – Kiss J. Szerk.: Építési műszaki ellenőrök kézikönyve 1-2., Terc Kft, Budapest,2001.

Ifj. Hankó G.: A geodéta helyszíni feladatai az ipartelepi beruházások és felújítások végrehajtásában., Geodézia és Kartográfia., Budapest.,1965.

Ódor K.: Automatizálás a mérnökgeodéziában, Tankönyvkiadó, Budapest,1981.

Ágfalvi M.: Mérnökgeodézia I., EFE FFFK, Székesfehérvár, 1994.

Ágfalvi M.: Földméréstan V., FVM Agrárszakoktatási Intézet, Budapest, 2000.

Detrekői Á. – Ódor K.: Ipari geodézia I-II, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984.

Gyulai J. – Kiss J. Szerk.: Építési műszaki ellenőrök kézikönyve 1-2., Terc Kft, Budapest, 2001.

Ifj. Hankó G.: A geodéta helyszíni feladatai az ipartelepi beruházások és felújítások végrehajtásában., Geodézia és Kartográfia., Budapest., 1965.

Ódor K.: Automatizálás a mérnökgeodéziában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.