Ugrás a tartalomhoz

Matematikai geodéziai számítások 11., 11 Geoidkép meghatározása csillagászati szintezéssel

Dr. Bácsatyai László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11. fejezet - Geoidkép meghatározása csillagászati szintezéssel

11. fejezet - Geoidkép meghatározása csillagászati szintezéssel

11.1 A feladat megfogalmazása

Fokhálózati sarokpontokban, az ábrán látható módon ϕ irányban 10’, λ irányban 20’ kiterjedéssel adottak a meridián irányú és a harántirányú függővonal-elhajlás - értékek. Feladat a sarokpontok által definiált i. sorszámú 10’*20’ téglalapon belül szerkesztendő 5*5-ös rács pontjaira a függővonal-elhajlás értékek lineáris interpolálása, a rácspontokban a geoidunduláció-értékek meghatározása és – a rácspontok Egységes Országos Vetületbe történő átszámítása után - geoidunduláció térkép (geoidkép) szerkesztése.

Megjegyzés: a feladat fiktív, nem a valóságból vett függővonal-elhajlás értékeket tartalmaz.

Meghatározandók:

 • az 5*5-ös rácsban interpolált meridián irányú függővonal-elhajlások,

 • az alsó vonalra interpolált haránt irányú függővonal-elhajlások,

 • geoidunduláció értékek az 5*5-ös rácsháló minden pontjában,

 • a rácspontok EOV-koordinátái,

 • az azonos geoidunduláció értékű izovonalak ábrája, a geoidunduláció-térkép (geoidkép)

Az haránt irányú függővonal-elhajlások interpolációját csak az alsó rácsvonalra kell elvégezni.

Leadandók különálló borítólapba foglalva:

 • a feladatkiírás és a kiinduló adatok (feladatlapba foglalva),

 • a számítások bemutatása táblázatos formában,

 • a méretarány-helyes 5*5-ös EOV-rácsháló a rácspontokhoz írt és értékekkel,

 • a méretarány-helyes 5*5-ös EOV-rácsháló a rácspontokhoz írt geoidunduláció értékekkel,

 • a méretarány-helyes 5*5-ös EOV-rácshálóban szerkesztett geoidunduláció-térkép,

 • műszaki leírás

A feladatot, a felhasznált képletekkel és tájékoztató szöveges információkkal együtt – különálló borítólapba foglalva - kézzel írott és rajzolt, vagy Microsoft Word formátumban kell leadni.

Irodalomjegyzék

Hirt C. Flury J. : Astronomical-topographic levelling using high-precision astrogeodetic vertical deflections and digital terrain model data. Journal of Geodesy 82, 2008

C Hirt, B Bürki, A Somieski, G Seeber: Modern Determination of Vertical Deflections Using Digital Zenith Cameras, Journal of Surveying Engineering, 2010

G. Gerstbach : How to get an European centimeter geoid (“astro-geological geoid”), Physics and Chemistry of the Earth , 1996

G. Gerstbach : The astro-geodetic use of CCD for gravity field refinement, Physics and Chemistry of the Earth