Ugrás a tartalomhoz

Műholdas helymeghatározás 1., A GNSS-ről általában

Dr. Busics György (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1. fejezet - A GNSS-ről általában

1. fejezet - A GNSS-ről általában

1.1 Bevezetés

A globális műholdas navigációs rendszerek összefoglaló jellemzésére a GPS betűszót mára a GNSS kifejezés váltotta fel. Bár kezdettől (az 1980-as évektől) fogva két ilyen globális helymeghatározó rendszer létezett (a GPS és a GLONASSZ), a gyakorlatban azonban szinte csak a GPS használata volt általános. 2011-ben már mindkét navigációs rendszer teljes kiépítésű és további hasonló rendszerek bevezetését tervezik, ezért indokolt egy általános összefoglaló név használata, ha általában beszélünk ilyen rendszerekről.

A műholdas helymeghatározás elmúlt két évtizedében leginkább az ún. GNSS infrastruktúra fejlődött és az azt támogató szoftverek. Ebben a modulban ezeket tekintjük át összefoglaló jelleggel. A GNSS mérés eredményeinek jobb megismerése céljából egy mintapéldán keresztül a nyers mérési adatokat elemezzük.

Fontosnak tartjuk itt megemlíteni, hogy ez a tananyag a Műholdas helymeghatározás BSc tantárgy egyes előadásainak írásos változata. Ez a tantárgy nem előzmények nélküli, ráépül az eddigi szakmai tantárgyakra. Ezek közül kiemeljük a Geodéziai hálózatok tantárgyat, amelyben teljeskörű, de egyszerűsített képet adtunk a műholdas helymeghatározás geodéziai alkalmazásáról. Az ott bevezetett fogalmak ismeretét ebben a tananyagban feltételezzük, mint ahogyan a szakmai alapismereteket is.

Irodalomjegyzék

Ádám J, Bányai L, Borza T, Busics Gy, Kenyeres A, Krauter A, Takács B : Műholdas helymeghatározás. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004

Amár I, Both E, Horváth A : Űrtan. Springer Hungarica Kiadó, Budapest, 1996

Beutler G: Revolution in Geodesy and Surveying. Published in Proceedings FIG, Working Week 2004

Global and European Reference Systems: Theory and Practice. 2000, IERS website: lareg.ensg.ign.fr

Busics Gy : Technológia-váltás a GNSS korszakban. Geomatikai Közlemények X. kötet, Sopron GGKI, 2006

Frey S: Új korszak kezdete a GPS-ben. Űrvilág magazin, 2010, www.urvilag.hu

Hein G, Rodriguez J, Wallner S, Eisfeller B, Pany T, Hartl P : Envisioning a Future GNSS System of Systems. Inside GNSS, 2007

Hofmann-Wellenhof B, Lichtenegger H, Collins J : Global Positioning System Theory and Practice. Fourth, revised edition. Springer-Verlag. Wien, New York 1997

Husti Gy, -Ádám J, Bányai L, Borza T, Busics Gy, Krauter A : Globális helymeghatározó rendszer (bevezetés). Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 2000

Kenyeres A : GPS vagy GNSS? Űrvilág magazin, 2008, www.urvilag.hu

Krauter A : Geodézia. Egyetemi jegyzet, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002

Rizos C, M Higgins, S Hewitson: New Global Navigation Satellite System Developments and Their Impact on Survey Service Providers and Surveyors. Article of the Months October, 2005, www.fig.net