Ugrás a tartalomhoz

Matematikai statisztikai elemzések 6., Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió

Prof. Dr. Závoti József (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.5 Összefoglalás

6.5 Összefoglalás

 1. Egy biztosító üzletkötőjének az adott cégnél töltött ideje és az egy év alatt megkötött biztosítások száma közötti kapcsolatra vonatkozó adatai:

  1. Határozza meg a lineáris regressziófüggvényt!

  2. Számítsa ki a β1 hibáját!

  3. Vizsgálja meg, hogy a regressziós együttható szignifikáns-e! (α = 5%)

  4. Számítsa ki és értelmezze a kapcsolat szorosságát jelző korrelációs mérőszámot!

 2. Az egy főre jutó bruttó hazai termék és az egy főre jutó informatikai kiadás néhány európai országban:

  1. Határozza meg az exponenciális regressziófüggvényt!

  2. Becsülje meg egy olyan országban az 1 főre jutó informatikai kiadás nagyságát, ahol az 1 főre jutó GDP 20 ezer USD!

 3. Harminc áruházra kiterjedő vizsgálat során a következő jellemzőket figyelték meg:

  Határozza meg és értelmezze a parciális korrelációs együtthatókat!

 4. Vizsgálja meg a szállítás költsége (y) a szállítási távolság (x1) és a szállítási tömeg (x2 ) közötti összefüggést!

  1. Illesszen kétváltozós lineáris regressziós függvényt az adatokra!

  2. Adja meg a becsült paraméterek standard hibáit!

  3. Végezzen F és t próbákat! (α = 0.05)

  4. Az inputra adja meg a rendszer válaszát és konstruáljon α = 0.05 szignifikancia értékhez konfidencia intervallumot!

  5. Vezesse le az R korrelációs mátrixot!

  6. Határozza meg a parciális korrelációs együtthatókat!