Ugrás a tartalomhoz

Növény- és állattani ismeretek 5., Állattenyésztési alapismeretek

Dr. Udvardy Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5. fejezet - Állattenyésztési alapismeretek

5. fejezet - Állattenyésztési alapismeretek

5.1 Bevezetés

Az állattenyésztési alapismeretek modul leírása közben bemutatjuk a az állattenyésztéssel kapcsolatos alapvető fogalmakat, a legfontosabb elnevezéseket. Megismerkedhetnek a modul tanulmányozása során a háziállatok takarmányozási, szaporítási, elhelyezési kérdéseivel, továbbá az állatvédelmi szempontokat is bemutatja a modul.

Ön a modulból megismeri:

  • az állattenyésztés fogalmát, jelentőségét,

  • a gazdasági állatok nevezéktanát,

  • a szaporításukkal kapcsolatos kérdéseket,

  • az állati takarmányozás fogalomkörét,

  • a gazdasági állatok tartásának állatvédelmi kérdéseit.

A modul elsajátítása után Ön képes lesz:

  • átlátni az állattenyésztés alapkérdéseit,

  • ismertetni a gazdasági állatok elnevezéseit fajok, nemek, korcsoportok szerint,

  • ismertetni a takarmányozás irányelveit,

  • bemutatni a tartás, a szaporítás és az állatvédelem összefüggéseit.

Irodalomjegyzék

Hajós L. (szerk.) : Mezőgazdasági alapismeretek , Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó , Budapest , 1993

Horn P. (szerk.) : Állattenyésztéstan 1. , Mezőgazda Kiadó , Budapest , 1995

Schmidt J. (szerk.) : Takarmányozástan , Mezőgazda Kiadó , Budapest , 1993

Szabó F. (szerk.) : Állattenyésztéstan , Mezőgazda Kiadó , Budapest , 2006

http://www.ksh.hu

http://www.fao.org