Ugrás a tartalomhoz

Növény- és állattani ismeretek 5., Állattenyésztési alapismeretek

Dr. Udvardy Péter (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5.7 A gazdasági állatok elhelyezése, gondozása, állatvédelem

5.7 A gazdasági állatok elhelyezése, gondozása, állatvédelem

A gazdasági állatok elhelyezése kor figyelemmel kell lenni arra, hogy az optimális termeléshez a tartáskörülmények az állatok igényeinek megfelelőek legyenek. Alapvető szempont a termelés mellett az állatok egészségi állapota, ehhez hozzájárul az állattartás során az egészséges környezetet. Az egyes állatfajokra és fajtákra kidolgozott tartástechnológiák betartása lényeges a jó termelési mutatók eléréséhez. A következő fő szempontokat kell figyelembe venni:

 • ultrahangos vizsgálattal, tapintással és hormonvizsgálatokkal.

 • hőmérséklet,

 • a levegő minősége,

 • a levegő páratartalma,

 • világítási körülmények (természetes/mesterséges),

 • szellőztetés,

 • zajok, stressztényezők.

A gazdasági állatokat istállóban, ólban, hodályban, akólban, karámban tarthatjuk. Ezek kialakításakor fontos szempont, hogy az állatfaj/fajta tartási feltételeinek megfeleljen. A magasabban lévő, száraz területek alkalmasak az istállóépítésre, karámok, kifutók kialakítására. Fontos szempont az infrastruktúra kiépítettsége, az áram, víz és csapadékelvezető rendszerek megléte.

A kifutók elhelyezésére célszerű a déli, délnyugati napos oldalt választani, az istálló padozatát pedig olyan anyaggal kell burkolni, hogy az állat állását, pihenését ne zavarja. A világítást és szellőzést ahol lehet, célszerű természetes módon megoldani, de vannak olyan állatfajok (intenzív baromfi hizlalás) ahol ez lehetetlen.

Állattartó telepek létesítése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell elvégezni annak felmérésére, hogy a szokásos és a rendkívüli események a telepen milyen (rendszerint negatív) hatással vannak a környezetre. Ilyen hatás lehet a rendszeres trágyakezelés, de ilyen egy hígtrágya tároló véletlen szivárgása is.

A trágyakezelés különösen fontos szempont a telepek létesítésekor. Az Európai Unió előírásai részletes szabályozzák a trágyakezelés és felhasználás szabályait. A szakszerű trágyakezelés eredményeként a növénytermesztésben jól felhasználható, értékes tápanyagokat tartalmazó, a talajra jó hatással lévő istállótrágya képződik. Ugyanakkor a trágya akár veszélyes hulladék is lehet a szakszerűtlen kezelés eredményeképpen. Az almozott tartástechnológiából származó trágyát trágyadepókban tárolják, érlelik. A hígtrágyát szigetelt medencében tárolják, ezt tilos az élővizekbe vezetni.

Az állatok védelme , az állatok jó közérzetét biztosítja az ember által. Az állatvédelem kérdéseit Az Európai Unió irányelvei és a magyar törvények szabályozzák. Az 1998-ik évi XXVI. Törvény rendelkezik az állatvédelemről, a törvény megszegői akár börtönbüntetést is kaphatnak. Külön rendeletek szabályozzák az állatszállítás, a mezőgazdasági haszonállatok tartásának és a vágóállatok levágásának szabályait.

Az állatvédelem alapelvei a következőképpen foglalhatók össze:

 • Az állat ne szenvedjen az éhségtől és szomjúságtól: a takarmányt és az ivóvizet mindenkor biztosítani kell. Jó minőségű takarmány és tiszta ivóvíz mindig rendelkezésre álljon.

 • Az állat ne szenvedjen a hőmérséklettől és más fizikai hatásoktól: olyan körülményeket kell biztosítani az állat számára, ahol hőmérsékleti komfortzónáján belüli hőmérsékleti viszonyok uralkodnak. Nem szabad az állatokat túlzsúfolt körülmények között tartani.

 • Az állat ne szenvedjen betegségtől, sérüléstől, fájdalomtól: védeni kell az állat egészségét, ha sérült gyógykezelni kell. Fertőző betegségek esetén külön kell választani a többi állattól, és ha emberre is veszélyes a kór, akkor további intézkedések meghozatala szükséges.

 • Az állat ne szenvedjen félelemtől vagy stressztől: tilos az állatokat bántani, zavarni, erős sokkhatásnak kitenni. Nyugodt körülményeket kell biztosítani a tartási helyen.

Az állatvédelmi szabályozás kiterjed az állattartásra, az állatkísérletekre, szállításukra, és az állatok leölésére egyaránt.

5-6. ábra Őshonos háziállataink

Forrás: http://www.agroinform.com