Ugrás a tartalomhoz

1., Nagyméretarányú térképi alapfogalmak, térképkészítési technológiák

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1. fejezet - Nagyméretarányú térképi alapfogalmak, térképkészítési technológiák

1. fejezet - Nagyméretarányú térképi alapfogalmak, térképkészítési technológiák

Tartalom

1.1 Bevezetés
1.2 Földmérési és térképészeti alapfeladatok
1.2.1 Állami alapmunkák és sajátos célú földmérési tevékenység
1.2.2 A földmérési munkák egységessége
1.3 A földügyi (ingatlanügyi) szakigazgatás és szervezetének kialakulása, felépítése
1.3.1 A földügyi (ingatlanügyi) szakigazgatás kezdetei
1.3.2 Országos kataszteri felmérés
1.3.3 Az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal (ÁFTH)
1.3.4 Országos Földügyi és Térképészeti Hivatal (MÉM OFTH)
1.3.5 A földügyi szakigazgatás szervezete 2010-ig és 2010-től
1.3.6 Az állami alapadatok kezelése, tárolása, szolgáltatása
1.4 A térképek csoportosítása, fogalma és térképfajták
1.4.1 Analóg és digitális térkép
1.4.2 A nagyméretarányú térképek
1.4.3 Földmérési alap- és átnézeti térképek, a Nyilvántartási térkép
1.5 A felmérések célja, feladata, főbb fogalmai
1.5.1 Az alaptérképpel összefüggő alapfogalmak
1.5.2 Térképi objektumok, és a tereptárgyak jellege, térbeli kiterjedése
1.5.3 Egyéb fontos fogalmak, jellemzők
1.6 A vetületi és térképrendszerekről
1.6.1 A földmérési alaptérkép analóg megjelenítéséről
1.7 A térképkészítési módok és technológiák (a térképkészítés változatai)
1.8 Az alappontok szerepe a felméréseknél
1.9 Részletmérési módszerek
1.9.1 A részletmérés célja, feladata
1.9.2 A részletpontok rendűsége a korábbiakban és 1996-tól (a DAT előírások szerint)
1.9.3 A mérési adatok rögzítésére vonatkozó fontosabb jellemzők
1.10 Összefoglalás és ellenőrző kérdések
Irodalomjegyzék

1.1 Bevezetés

Jelen modul a Nagyméretarányú térképezés I. c. tantárgy első fejezete. Javasoljuk, hogy a modul felvételéhez sajátítsa el a Geodézia, a Geodéziai hálózatok, a Matematikai geodézia (vetülettani ismeretek), és a Fotogrammetria I. c. tantárgyban szereplő ismereteket.

A tananyag ezen fejezetében azokat a fogalmakat foglaljuk össze, amelyek megismerése segíteni fogja a további modulokban szereplő ismeretek megértését. A modul tehát alapvető a tantárgy megértéséhez.

Ebből a fejezetből megismerheti:

  • Az állami alapmunkák- azon belül a nagyméretarányú térképezés alapfogalmait,

  • A földügyi szakigazgatás előzményeit és felépítését,

  • A térképkészítéshez alkalmazható adatgyűjtés főbb jellemzőit.

A fejezet elsajátítása után képes lesz:
  • Áttekinteni a nagyméretarányú térképkészítés főbb jellemzőit

  • Helyesen alkalmazni a szakmai kifejezéseket,

  • Megérteni a következő fejezetekben található részletes ismereteket.

Irodalomjegyzék

1. Csepregi Szabolcs : Földméréstani ismeretek. SdiLa projekt, NyME GEO, Székesfehérvár. 1999

2. Hankó András : Országos felmérés II. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár. 1991

3. Hazai István- Szalontai László : Országos felmérés és műszaki földrendezés. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Budapest 1967

4. Vincze László: Nagyméretarányú fotogrammetriai felmérések. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár. 1990

5. Vincze László: Földméréstan IV. FVM KSZI, Budapest. 2005

6. Vincze László: Földmérési ismeretek. Digitális segédlet. NyME GEO, Székesfehérvár. 2009

7. 1996. évi LXXVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről

8. DAT szabvány és szabályzatok (1996-97)

9. 1997. évi CXLI sz. törvény (és végrehajtási rendeletei) az ingatlan-nyilvántartásról.