Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 11., A sajátos célú földmérési munkák végrehajtásának általános folyamata és feladatai

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11. fejezet - A sajátos célú földmérési munkák végrehajtásának általános folyamata és feladatai

11. fejezet - A sajátos célú földmérési munkák végrehajtásának általános folyamata és feladatai

11.1 Bevezetés

Az élet legkülönfélébb területein van szükség földmérési és térképészeti tevékenységre: adott területen tervezendő épületek, építmények elhelyezésekor, az ahhoz szükséges terület kialakítása során, a létrejött létesítmény ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez, a megváltozott hasznosítású területek engedélyeztetéséhez és a módosulás regisztrációjához, stb. Mindezek többnyire alapvetően a rendelkezésre álló alaptérkép felhasználásával végezhetők el, és a változás is ezen jelenik meg.

A sajátos céllal készítendő földmérési munkák köre igen változatos, így igen sokféle ismerettel kell rendelkeznünk a feladatok helyes elvégzéséhez: nemcsak a szorosan vett szakmai ismeretek szükségesek, hanem számtalan jogszabály és szakmai szabályozás betartása is nélkülözhetetlen a jó munkavégzéshez.

A modulból megismeri:

  • a legfontosabb sajátos célú munkák körét, főbb fogalmait

  • a szükséges szakmai és jogszabályi előírásokat,

  • a sokféle munka végrehajtásához szükséges általános feladatokat és elvégzésük alapjait.

A tananyag elsajátítása után képes lesz:

  • megérteni az alaptérkép szerepét, fontosságát,

  • áttekinteni a fontosabb szakmai előírások körét,

  • felépíteni egy-egy sajátos célú munkafajta végrehajtásának általános munkafolyamatát,

  • felismerni azt, hogy az általánosságok mellett minden munka-típus és munka egyedi, amelyekhez számos sajátos jellemző tartozik.

Irodalomjegyzék

1. Nagy Lajos: Országos felmérés III., EFE FFFK Főiskolai jegyzet, Székesfehérvár., 1977.

2. Vincze L.: Földmérési feladatok a kárpótlással és földprivatizációval összefüggésben., Geodézia és Kartográfia 1993/4, 220-224. o., 1993.

3. Vincze L.: Országos felmérés II., NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar jegyzet, Székesfehérvár., 2003.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. sz. törvény és végrehajtási rendeletei (a továbbiakban: Fttv).,

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (INY tv) és végrehajtási rendeletei.

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről (Tttv).

1997. évi LXXVIII. tv az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv).

253/1997 (XII.20) Korm. sz. rendelet az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (a továbbiakban: OTÉK).

A telekalakításról szóló 85/2000 FVM sz. rendelet.

A 338/2006 Korm. sz. rendelet.

Kárpótlási törvények (I-IV).

Kárpótlási Útmutató (12035/2/1992 FM sz.)

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. sz. törvény.

178/2008 Korm. sz. rendelet 2007. évi CXXIII. sz. törvény és a végrehajtására.

46/2010 FVM sz. rendelet az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről.

47/2010 FVM sz. rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről (röviden: GNSS rendelet).

F.2. Szabályzat az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről (13692/2002.03.18 FVM-FTF sz. , korábbi szakmai előírás a [15] előtt).

Mérnökgeodéziai (M.1.) Szabályzat (29/1974 MÉM sz. rendelettel kiadva- bár már nem hatályos, de műszaki előírásai részben alkalmazhatók).

A.5 szabályzat az országos vízszintes alapponthálózat sűrítésére, Budapest, 1981.