Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 11., A sajátos célú földmérési munkák végrehajtásának általános folyamata és feladatai

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11.3 Az alaptérképek és változásaira vonatkozó általános előírások

11.3 Az alaptérképek és változásaira vonatkozó általános előírások

A földmérési alaptérkép az Fttv. 10. § (4) bekezdése alapján nemcsak általános műszaki-nyilvántartási alaptérkép, de az ingatlan-nyilvántartás kötelező (a 12. § (1) bekezdése alapján az alaptérkép egy „kiemelt” példánya) alapjaként ez szolgál ingatlan-nyilvántartási térképként is. Eszerint tehát a digitális alaptérképet egyúttal nyilvántartási térképnek kell tekinteni.

Az állami földmérési alaptérkép ma már – mint szó volt róla – az ország teljes területén digitális adatbázisban áll rendelkezésre. Ezek:

  • egyes területeken újfelmérés alapján,

  • más esetben korrekt digitális átalakítással kerültek előállításra, illetve

  • a fennmaradó területekről s korábbi analóg nyilvántartási térképek digitális másolataként készültek.

A 2007. december 31. előtt hatályos, analóg (papír, fólia stb. adathordozón lévő) ingatlan-nyilvántartási térképek digitális átalakításával létrehozott adatbázisokat a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 23. § (4) bekezdése alapján az analóg ingatlan-nyilvántartási térképek digitális másolatának kell tekinteni és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 21. § (2) bekezdése alapján ingatlan-nyilvántartási térképként kell használni.

Az igényesen végrehajtott digitális átalakítás keretében létrehozott és a DAT elvárásai szerinti újfelmérés alapján keletkezett térképi adatokat forgalomba adták (azaz: numerikus-digitális adatoknak tekinthetők), míg a digitális másolatok nagyrészt csak forgalomba helyezett térképek. Utóbbi azt is jelenti, hogy a koordinátákból számítható terület általában nem egyezik meg az ingatlan-nyilvántartásban szereplő értékkel (grafikus értékű digitális adatok).

Az alaptérkép állami alapadat-tartalma hiteles alapul szolgál a nagyméretarányú térképi ábrázolással, az ehhez kötődő földmérési feladatokkal, a területnagysággal, a helyrajzi számmal vagy egyéb azonosítóval kapcsolatos bírósági vagy más hatósági eljáráshoz.

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély (jóváhagyás) és igazolás, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változás átvezetéséhez pedig jogszabályban meghatározott változási vázrajz is szükséges {INy. tv. 28. § (1)}.

Amit láttuk, a változási vázrajzok készítéséhez kapcsolódó munkák is a sajátos célú földmérési tevékenységbe tartoznak, jóllehet a munkák felülvizsgálatát követően állami alapadatként a digitális állami alaptérkép részeként kerülnek majd átvezetésre.