Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 11., A sajátos célú földmérési munkák végrehajtásának általános folyamata és feladatai

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11.6 A földhivatali felülvizsgálatról és záradékolásról

11.6 A földhivatali felülvizsgálatról és záradékolásról

Az elkészített munkarészeket- amennyiben az állami alaptérkép illetve az ingatlan-nyilvántartás tartalmát érinti, be kell nyújtani a földhivatalhoz (abban az esetben is, ha az nem volt bejelentésre kötelezett a munka). Erre a felülvizsgálatra az eredeti munkarészeket kell benyújtani. Egyes munkarészeket a földhivatal megőriz, másokat csak a vizsgálat időtartamára kér be.

A vizsgálatra azelőtt célszerű a munkát benyújtani, mielőtt azt a Megrendelőnek átadnánk, hogy az esetleges javításokat valamennyi példányon közvetlenül át lehessen vezetni.

A felülvizsgálat végrehajtásáról – részletesebben – a 19. modulban (fejezetben) lesz szó.

A felülvizsgálat megtörténtét a másolati példányokon - így a megrendelő példányain is - szerepeltetni kell, ezért gyakran a felülvizsgálattal egyidőben a földmérő nyújtja be záradékolásra a „másod”-példányokat (valójában nem volna kötelezettsége - de így célszerű). Amennyiben a Megrendelő adja be záradékolásra a munkarészeket, az csak a felülvizsgálatot és az esetleges hibajavítást követően történhet meg.

A felülvizsgálattal egyidőben történik meg a munka földhivatali nyilvántartásba vétele is. Amennyiben a munka földrészlethatárt, vagy tulajdonosi jogokat is érint, ekkor az ún. Előzetes nyilvántartásba vétel és záradékolás történik. A nyilvántartásba véglegesen csak okiratok alapján lehet a változást bevezetni. Az okirat adatainak a földmérési munkarészekkel teljes összhangot kell mutatnia.

Ez az előzetes nyilvántartásba vétel napjainkban még kétféleképpen történik, aszerint, hogy a térkép milyen formában áll rendelkezésre:

  1. elemkezelésű digitális rajzállományok, illetve

  2. objektumszemléletű digitális térképi adatbázis esetén.

Az egyes esetekben követendő gyakorlatról ugyancsak a 19. modulban esik szó részletesebben.