Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 11., A sajátos célú földmérési munkák végrehajtásának általános folyamata és feladatai

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11.7 Összefoglalás, ellenőrző kérdések

11.7 Összefoglalás, ellenőrző kérdések

A modul a sajátos céllal készítendő földmérési – ezen belül kiemelten a nagyméretarányú digitális alaptérkép tartalmát érintő – munkák általános jellemzőit és végrehajtásának általános folyamatát, feladatait mutatja be.

A tananyag elsajátításának ellenőrzéseként válaszoljon a következő kérdésekre!

 1. Melyek a sajátos célú földmérési munkák, hogyan csoportosíthatók ezek (példával)?

 2. Sorolja fel a fontosabb vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat a sajátos célú földmérési munkákat illetően!

 3. Milyen térképfajták keletkeznek beruházáskor és mi a kapcsolat ezek, valamint a változási vázrajzok között?

 4. Idézze fel, mely kérdésekre kell válaszolnia egy adott munkafajta elvégzésének során!

 5. Melyek az adatgyűjtés feladatai és miként végezzük el?

 6. Milyen ellenőrzéseket kell végezni a gyűjtött adatokkal és mi a teendő, ha a megengedett értéken felüli eltérést tapasztalunk ennek során?

 7. Beszéljen a sajátos célú munkák során végzendő alappontsűrítésről!

 8. Milyen részletmérési módok alkalmazandók és miként rögzíthetjük ennek eredményét?

 9. Ismertesse a térképi részletpontok azonosításának szükségességét, módjait és mutassa be hibahatárait!

 10. Milyen számítási feladatok merülhetnek fel a sajátos célú földmérési munkák során? Mire kell felkészülni a tervezési számítások elvégzéséhez?

 11. Melyek a térképezésre vonatkozó általános jellemzők és minként hajtható végre?

 12. Milyes sajátosságai vannak a területmeghatározásoknak sajátos célú munkáknál és minként kell előkészíteni a digitális változási állományt az adatcsere-formátum elkészítéséhez?

 13. Zárómunkák, belső vizsgálat, minőségtanúsítás, műszaki leírás.

 14. Milyen szerepe van a földhivatali felülvizsgálatnak és milyen szakaszokra bonthatók a feladatok?