Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 12., A változási vázrajzok fogalma, fajtái és általános jellemzői

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

12. fejezet - A változási vázrajzok fogalma, fajtái és általános jellemzői

12. fejezet - A változási vázrajzok fogalma, fajtái és általános jellemzői

12.1 Bevezetés

A fejezet a sajátos céllal készítendő földmérési munkákon belül a digitális alaptérképek tartalmának változásait tartalmazó munkákra vonatkozó ismereteket bővíti, részletezi.

A modulból megismeri:

  • a változási vázrajzok főbb jellemzőit,

  • a vázrajzokra vonatkozó általános előírásokat,

  • a vázrajzok általános felépítését és tartalmát,

  • a területegyenleg szerepét és összeállításnak módját,

  • földrészlet-változáskor a helyrajzi számozás szabályait, és

  • az alrészletek és más objektum-azonosítók megadásának módját.

A modul tanulmányozása után képes lesz:

  • felismerni a változási vázrajzok szerepét, jellemzőit,

  • felsorolni a vázrajzok általános tartalmát, ismertetni azok felépítését,

  • ismertetni a területegyenleg szerepét, tartalmát és felépítését, előfordulásait

  • alkalmazni a helyrajzi számozást és az alrészletek megjelölésének szabályait a különféle változásokkor.

Irodalomjegyzék

Vincze L.: Országos felmérés II.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. sz. törvény és végrehajtási rendeletei (a továbbiakban: Fttv).

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (INY tv) és végrehajtási rendeletei

A 338/2006 Korm. sz. rendelet

46/2010 FVM sz. rendelet az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről.,

F.2. Szabályzat az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről (13692/2002.03.18 FVM-FTF sz., korábbi szakmai előírás a 15. előtt)

44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajzi-számozásáról és az alrészletek megjelöléséről