Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 13., Területosztások tervezési számításai

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

13.5 Összefoglalás, ellenőrző kérdések

13.5 Összefoglalás, ellenőrző kérdések

Ebben a modulban a földmérőmérnöki praxis leggyakoribb számítási feladatait tekintettük át, adjuk a hallgatók „kezébe”.

Nem egyszerű a tananyag elsajátítása – annak ellenére, hogy már támaszkodhatunk sok korábban megismert algoritmusra és némi jártasságra – mert azt igényli, hogy legalább gondolatban, de részletesen haladjanak végig a megoldási lépéseken.

Már a tananyag közben rábíztunk néhány feladatot a hallgatóra, de további ellenőrző kérdésekkel szeretnénk segíteni az elsajátítás kontrollálását.

 1. Milyen korábbiakban megtanult számítási ismeretekre hivatkoztunk a tananyagban? Birtokoljuk ezeket az ismereteket?

 2. Milyen egységes jelöléseket célszerű alkalmazni (alkalmaztunk) a számítások levezetéséhez? Milyen módszereket alkalmazhatunk az esetleges menetközbeni hibák elkerülésére?

 3. Miként lehet a kör hiányzó adatait kiszámítani? (Esetei és a meghatározás lépései az algoritmusokra hivatkozással „bemenő” adatokkal, megfelelő sorrendben.)

 4. Kör és egyenes metszéspontjának számítása?

 5. Egyenest érintő kör esetei, meghatározása.

 6. Köröket érintő egyenes(-ek) számítása.

 7. Két egyenest érintő kör hiányzó adatainak számítása.

 8. Három egyenest érintő kör hiányzó adatainak számítása.

 9. Két kör metszéspontjának számítása, csatlakozó körívek számításnak szabályai.

 10. Területtervezések (területosztások) fogalma, célja, általános feladatai.

 11. A Területosztások esetei, megoldásuk általános módjai és szabályai.

 12. Paralelogrammák felosztása.

 13. Háromszög felosztásai.

 14. Trapéz felosztásai.

 15. Törtvonallal párhuzamos felosztások.

 16. Kör(gyűrű)cikk felosztásai.

 17. Szabálytalan sokszög alakú idom felosztása adott iránnal párhuzamos egyenesekkel.

 18. Határvonal-szabályozások.

 19. Érték szerinti kiosztások tervezésének alapjai és bizonyítása.

 20. Az értékosztás feladatsora (és képletei) egy összetett feladat végrehajtása során. Az értékosztást támogató legismertebb szoftverek megnevezése.