Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 14., Kitűzések

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

14. fejezet - Kitűzések

14. fejezet - Kitűzések

14.1 Bevezetés

Mielőtt az egyes munkák végrehajtásának folyamataira rátérnénk, meg kell ismerkedni a kitűzésekkel is általánosságban, hogy a konkrét feladatoknál (bár egyes esetekben csak maga a kitűzés lehet a konkrét megbízás tárgya) különösebb ismétlések nélkül elegendő legyen csak a sajátosságokra koncentrálni.

A modulból megismeri:

  • a kitűzésekkel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, a kitűzések csoportosításait, dokumentálásának általános módját és képet kap a megbízhatóságukról;

  • a derékszögű adatokkal és polárisan (tahimetrikusan) és egyéb módszerekkel végezhető kitűzések és

  • a köríves kitűzési feladatok algoritmusait, végrehajtásának szabályait.

A tananyag elsajátítása után képes lesz:

  • felismerni a kitűzés fontosságát és végrehajtásának feltételeit,

  • választani az egyes módszerek között az adott feladat ismeretének

  • végrehajtani a megismert kitűzéseket.

Irodalomjegyzék

Nagy L. : Országos felmérés III. Főiskolai jegyzet Székesfehérvár, 1977,

Vincze L. : Országos felmérés II. NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar jegyzet, Székesfehérvár, 2003

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. sz. törvény és végrehajtási rendeletei (a továbbiakban: Fttv)

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. sz. törvény végrehajtására kiadott 178/2008 Korm. sz. rendelet

46/2010 FVM sz. rendelet az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről

47/2010 FVM sz. rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről (röviden: GNSS rendelet)

F.2. Szabályzat az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről (13692/2002.03.18 FVM-FTF sz. , korábbi szakmai előírás a [15] előtt)

Mérnökgeodéziai (M.1.) Szabályzat (29/1974 MÉM sz. rendelettel kiadva- bár már nem hatályos, de műszaki előírásai részben alkalmazhatók)