Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 17., A kisajátítási eljárás és földmérési feladatai

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

17. fejezet - A kisajátítási eljárás és földmérési feladatai

17. fejezet - A kisajátítási eljárás és földmérési feladatai

17.1 Bevezetés

A kisajátítás egy sajátos jogintézmény a tulajdonszerzésben, amelyhez speciális eljárás és munkarészek is tartoznak.

A modulban a kisajátítás főbb ismérvei után az eljárás lefolytatásához elengedhetetlen kisajátítási dokumentáció készítését mutatjuk be.

A tananyagból megismeri:

  • a kisajátítás fogalmát, jellemzőit,

  • célját és feltételeit, valamint

  • a kisajátítási tervdokumentáció készítésének szabályait, feladatát.

A modul anyagának elsajátítása után képes lesz:

  • megérteni a kisajátítás szükségességét, a kisajátítási tervdokumentáció szerepét és fontosságát,

  • megkülönböztetni az eljárást más tulajdonszerzési módtól,

  • elkészíteni a kisajátításhoz szükséges munkarészeket.

Irodalomjegyzék

Vincze L.: Országos felmérés II., NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar jegyzet, Székesfehérvár., 2003.

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. sz. törvény., 2007.

178/2008 Korm. sz. rendelet 2007. évi CXXIII. sz. törvény és a végrehajtására.

46/2010 FVM sz. rendelet az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről. 2010.

47/2010 FVM sz. rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről (röviden: GNSS rendelet). 2010.

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) , 2004.

44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajzi-számozásáról és az alrészletek megjelöléséről., 2006.