Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 18., Egyes további (változási) vázrajz-készítési munkák végrehajtásának feladatai

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

18. fejezet - Egyes további (változási) vázrajz-készítési munkák végrehajtásának feladatai

18. fejezet - Egyes további (változási) vázrajz-készítési munkák végrehajtásának feladatai

Tartalom

18.1 Bevezetés
18.2 Állam- település- és fekvéshatár-változások dokumentációjának elkészítése
18.2.1 Változási vázrajz az államhatár változásáról
18.2.2 Változási vázrajz a közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásáról
18.3 Földrészletre vonatkozó további vázrajzok
18.3.1 Földrészletek felmérése
18.3.2 Földrészlethatárok töréspontjainak kitűzése
18.4 Változási vázrajz művelési ág változáshoz és a termőföld más célú hasznosításához
18.4.1 Művelési ág változás felmérése és dokumentálása
18.4.2 A termőföld (időleges, illetőleg végleges) más célú hasznosítására vonatkozó közös szabályok
18.4.3 A művelés alól történő kivonási dokumentáció elkészítése
18.5 Épületlétesítéssel (ill. bontással kapcsola-tos) vázrajzok készítése
18.5.1 Épületbontási vázrajz készítése
18.5.2 Épületfeltüntetési dokumentáció készítése
18.5.3 Önálló tulajdonú épület bejegyzéséhez készítendő munkarészek
18.5.4 Társasházi alaprajz készítése
18.5.5 Közterületről nyíló pince, garázs bejegyzéséhez készítendő vázrajz
18.6 Egyéb ismertebb változási vázrajzok
18.6.1 Telki szolgalmi jog és földhasználati jog
18.6.2 További szolgalmak és jogilag jelentős tények bejegyzésének munkái
18.6.3 Vezetékjoghoz kapcsolódó szolgalom bejegyzéséhez szükséges földmérési feladatok
18.7 Összefoglalás, ellenőrző kérdések
Irodalomjegyzék

18.1 Bevezetés

A földrészletre vonatkozó vázrajzok közül megismerkedtünk már a telekalakítási munkákkal és a kisajátításhoz készítendő munkarészek feladataival. Ebben a fejezetben további munkafajták végrehajtását tanulhatja meg. Talán nem haszontalan jelen tananyag megismerése előtt visszatekinteni a 11. és a 12. modulban leírtakra (legalább az ellenőrző kérdések megválaszolásának megkísérlésével), mert azok az ismeretek is szükségesek a munkafajták feladatainak teljeskörű feldolgozásához, hiszen itt nem ismételhetők meg – terjedelmi korlátok miatt – mindannyiszor az általában leírtak.

A fejezetből megismeri:

  • a település- és fekvéshatár változások földmérési feladatait,

  • a földrészletek felmérésének és kitűzésének munkáját,

  • a művelési ág változásokra (és művelés alól történő kivonásra) vonatkozó vázrajzok készítésének feladatait,

  • az épületlétesítéssel és bontással kapcsolatos földmérési munkákat,

  • az önálló ingatlanok bejegyzéséhez készítendő vázrajzokat,

  • szolgalmi- és vezetékjog bejegyzéséhez szükséges vázrajzkészítést,

  • több kezelő, és haszonélvezeti jog bejegyzéséhez szükséges földmérési feladatokat.

A modul feldolgozása után képes lesz:

  • különbséget tenni az itt felsorolt munkafajták között,

  • végrehajtani a vázrajzkészítésekhez szükséges feladatokat.

Irodalomjegyzék

Vincze L.: Országos felmérés II. NyME Geoinformatikai Főisko-la-i Kar jegyzet, Székesfehérvár, 2003

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. sz. törvény és végrehajtási rendeletei (a továbbiakban: Fttv)

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (INY tv) és végrehajtási rendeletei

A 338/2006 Korm. sz. rendelet

46/2010 FVM sz. rendelet az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről

F.2. Szabályzat az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről (13692/2002.03.18 FVM-FTF sz., korábbi szakmai előírás a 15. előtt)

44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajzi-számozásáról és az alrészletek megjelöléséről

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről