Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 18., Egyes további (változási) vázrajz-készítési munkák végrehajtásának feladatai

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

18.7 Összefoglalás, ellenőrző kérdések

18.7 Összefoglalás, ellenőrző kérdések

A modulban a változási vázrajzkészítéssel járó újabb sokféle munka (a telekalakítások és a kisajátítási munkálatok kivételével) végrehajtásával ismerkedhettünk meg.

Amennyiben sikerült az elsajátítása, válaszoljon a következő kérdésekre.

 1. Mi jellemző az állam-, a település- és a fekvéshatárváltozások érvényesítéséhez szükséges dokumentációk elkészítésére?

 2. Miként végezzük el a földrészlet felmérésének feladatát?

 3. Melyek a földrészletek kitűzésének, fő munkafázisai és feladatai?

 4. Miként készítjük elő a földrészletek kitűzését?

 5. Melyek a terepi munka teendői földrészlethatár kitűzése esetén?

 6. Melyek a földrészlethatár töréspontjai kitűzésének munkarészei? Hogyan készítjük el a kitűzési vázlatot és a kitűzési vázrajzot?

 7. Miként készítendő el a művelési ág változás bejegyzéséhez szükséges dokumentáció?

 8. Mi a termőföld „más célú hasznosítása”, ki engedélyezi, mikor kell kérni, milyen formái vannak?

 9. Milyen szabályok érvényesek belterületbe vonás esetén a más célú hasznosításnak?

 10. Hányféleképpen készülhet el a kivonási dokumentáció és mit tartalmaz, milyen eltérés érvényes a többi vázrajztól?

 11. Az épületlétesítés jellemzői, és a kapcsolódó munkatípusok rövid áttelkintése.

 12. Hogyan kell készíteni az épületbontási vázrajzot és mire kell ügyelni készítésekor?

 13. Miként készítendő az épületfeltüntetési vázrajz? Melyek a feladatai, miként végezzük és milyen munkarészek keletkeznek a munka során?

 14. Milyen jellemzői vannak az önálló tulajdonú épület bejegyzésére szolgáló dokumentáció készítésének?

 15. Miként kell készíteni a társasházak alaprajzát?

 16. Mi jellemzi a közterületről nyíló pincét és garázst, miként kell elkészíteni a bejegyzéséhez szükséges műszaki munkarészeket?

 17. Hogyan kell készíteni az osztatlan ingatlanra vonatkozó több kezelő jogának bejegyzéséhez szükséges dokumentációt?

 18. Mit tartalmaz az elektronos berendezés elhelyezését biztosító használati és szolgalmi jog bejegyzésére készülő vázrajz és hogyan készül?

 19. Mi a jellemző a vízvezetési és a bányaszolgalmi jog bejegyzésére szolgáló munkarészek készítésére?

 20. Mi a vezetékjog biztosítása, mi jellemzi és hogyan kell készíteni a dokumentációkat?