Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 19., A térképi változások átvezetése a nyilvántartásban-szakértői feladatok

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

19. fejezet - A térképi változások átvezetése a nyilvántartásban-szakértői feladatok

19. fejezet - A térképi változások átvezetése a nyilvántartásban-szakértői feladatok

19.1 Bevezetés

A modul a térképi változások átvezetésével kapcsolatos ismereteket foglalja össze. Egyben bemutatja azokat a munkarészeket, amelyeket a földhivatalok és a FŐMI kezel, illetve amelyek esetenként változáson mennek át. A modul végén a földmérői szakértői tevékenységgel azért kell foglalkoznunk, mert ezek a munkák gyakran az adatok helyessége, megbízhatósága, és a terepi állapottal való egyezősége vizsgálatával foglalkoznak, és amelyek eredménye (mint pl. a bírói ítélet alapja) jogerősen módosíthatja a térképi ábrázolást.

A modulból megismeri:

  • az adat- és térképtárak tartalmát, működési feltételeiket és használatuk szabályait;

  • a térképi változások átvezetésének általános folyamatát, feladatait és szakaszait;

  • a földmérési szakértők munkájának a lényegét, szakvélemény, szakmai dolgozat készítésének főbb elveit.

A tananyag elsajátítása után képes lesz:

  • eligazodni az adat- és térképtárak adatai között;

  • megérteni a változások átvezetésének korábbi rendszerét és elveit;

  • elvégezni a felülvizsgálat és az átvezetése feladatait;

  • szakmai dolgozat, szakvélemény készítésére.

Irodalomjegyzék

Vincze L.: Országos felmérés II., NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar jegyzet, Székesfehérvár.,2003.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. sz. törvény és végrehajtási rendeletei (a továbbiakban: Fttv).

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (INY tv) és végrehajtási rendeletei.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

A 338/2006 Korm. sz. rendelet.

46/2010 FVM sz. rendelet az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről.

47/2010 FVM sz. rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről (röviden: GNSS rendelet).

F.2. Szabályzat az állami földmérési alaptérképek felhasználásával készülő egyes sajátos célú földmérési munkák végzéséről és az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásáról, valamint a földügyi szakigazgatásban működő adatszolgáltatás intézményi hátteréről és rendjéről (13692/2002.03.18 FVM-FTF sz. , korábbi szakmai előírás a [6] előtt).