Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 19., A térképi változások átvezetése a nyilvántartásban-szakértői feladatok

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

19.5 Összefoglalás, ellenőrző kérdések

19.5 Összefoglalás, ellenőrző kérdések

A tantárgy utolsó fejezetében a térképi változásokkal összefüggő, eddig részletesen nem tárgyalt fogalmakkal feladatokkal ismerkedhettünk meg.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésére válaszoljon a következő kérdésekre.

 1. Mi az adat- és térképtárak szerepe?

 2. Melyek a földmérési adatok tárolásának színhelyei?

 3. Milyen földmérési-földügyi munkarészek találhatók a körzeti földhivatalban?

 4. Milyen földmérési-földügyi munkarészek találhatók a megyei földhivatalban?

 5. Milyen földmérési-földügyi munkarészek találhatók a FÖMI-ben?

 6. Melyek az adat- és térképtárak belső nyilvántartásai és mire szolgálnak?

 7. Milyen adathordozókon tárolják a földmérési adatokat és milyen körülmények között /feltételek mellett?

 8. Az adat- és térképtárak anyagainak kezelése.

 9. Az adat- és térképtárak használata, adatszolgáltatása (a 11. modulban is leírtakra tekintettel9.

 10. Mi a földmérési és térképészeti munkák földhivatali felülvizsgálatának szerepe, célja, és melyek a vizsgálat általános elvei?

 11. Mi a záradékolás? Hányféle záradékszöveget kell alkalmazni (melyiket, mikor) és mikor tagadható meg a záradékolás?

 12. Mi az „előzetes nyilvántartásba vétel”, melyek a feladatai, szabályai? Mely munkarészek érintettek ennek során?

 13. Mik a végleges átvezetés általános elvei?

 14. Mutassa be a térképet érintő változások folyamatát és teendőit a 19.3.1.5 alpont szerinti ábra alapján!

 15. Milyen sajátosságokkal bír a felülvizsgálat és a záradékolás: analóg, elemszemléletű rajzállomány, illetve objektumszemléletű adatbázis esetén?

 16. Milyen sajátosságokkal bír a térképi változások végleges átvezetése: analóg, elemszemléletű rajzállomány, illetve objektumszemléletű adatbázis esetén?

 17. Mely egyéb (a térképen kívüli) munkarészekben és miként kell a változásokat érvényesíteni?

 18. Miként befolyásolja a folyamatban levő alaptérkép-készítés az annak ideje alatt végzett sajátos célú munkák végrehajtását és a földhivatal feladatait?

 19. Sorolja fel a földmérési szakterületen előforduló, szakértői tevékenységet igénylő leggyakoribb munkákat, ügyeket!

 20. Mutassa be a szakértői eljárás általános menetét a kirendeléstől/felkéréstől a megtervezésen át a végrehajtás és a dokumentálás feladatait!

 21. Melyek egy szakvélemény összeállításának általános elvei?

 22. Miként tervezzük meg egy különleges szakmai feladat végrehajtását, melyek a fő szakaszai és feladatai, az eredmények értékelésének szempontjai?

 23. Melyek egy szakmai dolgozat elkészítésének (összeállításának) elvei, szempontjai, feladatai?