Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 2., Az 1997 előtti felmérések végrehajtásának főbb munkaszakaszai, jellemzői

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

Összefoglalás, ellenőrző kérdések

Összefoglalás, ellenőrző kérdések

A modulban áttekintést nyújtottunk a napjainkat megelőző időszakban végzett térképkészítések kialakulásáról, technológiáiról és azok főbb jellemzőiről. Kissé részletesebben foglalkoztunk a terepi felmérésen alapuló megoldásokkal és a térképezés, valamint a területszámítás módjaival, amelyek meghatározóak a jelenlegi térképek minőségi jellemzőinek megértéséhez.

A megszerzett ismereteket a következő kérdések megválaszolásával kontrollálhatja.

  1. Melyek voltak a nagyméretarányú térképezés kialakulásának fontosabb állomásai?

  2. Mutassa be a DAT előtti terepi adatgyűjtésen alapuló térképkészítések munkafolyamatát!

  3. Milyen fontosabb térképezési módszereket alkalmaztak 1997 előtt?

  4. Ismertesse a területmeghatározás klasszikus rendszerét és mutassa be a munkarészeit.

  5. Milyen zárómunkákat kell végezni a térképkészítések keretében?

  6. Mutassa be a fotogrammetriai és a fotogeodéziai eljárásokat röviden!

  7. Mi a térképfelújítás feladata, melyek a fő jellemzői és technológiái?

  8. Foglalja össze folyamatábrában a korábbi felmérések (térképkészítések) folyamatát és feladatait!

  9. Jellemezze geometriai pontosság szempontjából az 1997 előtt készült térképeket!