Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 3., A digitális alaptérképek fogalma, fajtái, jellemzői

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

3. fejezet - 3 A digitális alaptérképek fogalma, fajtái, jellemzői

3. fejezet - 3 A digitális alaptérképek fogalma, fajtái, jellemzői

Tartalom

Bevezetés
A digitális térképi állományok általános jellemzői és kapcsolódó alapfogalmai
3.1.1 Elemszemléletű digitális térképek
3.1.2 Objektumszemléletű digitális térképek
A valós világ modellezése
3.1.3 A digitális térképi adatállományok tartalmának logikai csoportosításai
3.1.4  A DAT adatbázis, mint rendszer
A digitális alaptérkép (DAT) fogalma és előállításának főbb előírásai
3.1.5 A digitális alaptérkép (DAT)
3.1.6 A DAT előállítására vonatkozó előírások
A térképi adatállomány geometriai tartalma
3.1.7 A térképi objektumok tulajdonságai
3.1.8 Az objektumok előállításának kötelezősége
A digitális adatállományok leíró adatai, az attribútumok
3.1.9 Az attribútumok fogalma, értelmezései,
3.1.10 Az attribútumok előállításának kötelezősége
3.1.11 Az attribútumok típusai és azok változatai
3.1.12 Szabályok az attribútumok megadásához
A DAT objektumainak további csoportosításai
3.1.13 Az objektumok jellege
3.1.14 A DAT tematikus felépítése
3.1.15 Az objektumok időbelisége
3.1.16 Az objektumok térbeli kiterjedése
3.1.17 Az objektumok összetettsége
A DAT digitális adatbázisának szerkezeti elemei
3.1.18 Geometriai építőelemek
3.1.19 Topológiai alapelemek
3.1.20 Térbeli nézet
3.1.21 Topológiai kapcsolatok és szabályok
3.1.22 Pontazonosítók, objektum-azonosítók és a geokód
Az adatmodell fizikai felépítéséről
3.1.23 A DAT adatszerkezeti felépítése
3.1.24 Fontosabb szabályok a DAT táblázatok kitöltéséhez
Grafikus megjelenítésről
3.1.25 Az elemkezelésű térképszerkesztésről
3.1.26 Az objektumszemléletű térképek szerkesz-téséről
Az állományokat általánosan jellemző adatok: a metaadatok
A domborzat digitális előállításáról (modellezéséről)
Összefoglalás, ellenőrző kérdések
Irodalomjegyzék

Bevezetés

A fejezetben a térképi tartalom áttekintésére informatikai és számítástechnikai megközelítésben kerül sor. Erre a valós világ leképezése végett végrehajtandó modellalkotás (az adatbázis és elemei, valamint a köztük levő kapcsolatok, a leíró információk és a különféle kereséseket segítő azonosítók szükségessége, lényege) megértése érdekében van szükség.

A modulból megismeri:

 • a vektoros digitális térképek főbb fogalmait, fajtáit,

 • a DAT modellalkotását,

 • a térképi objektumok fogalmát és főbb tulajdonságait,

 • az attribútumok fogalmát, értelmezéseit és fajtáit, típusait,

 • az objektumok csoportosításait,

 • a digitális térképi adatbázis felépítését, konzisztencia-fogalmait,

 • a szöveges objektumok és objektum-azonosítók jellemzőit,

 • a DAT metaadatainak körét,

 • a DAT előállítására vonatkozó geometriai követelményeket.

A tananyag elsajátítása után képes lesz:

 • különbséget tenni a digitális térképek között,

 • értelmezni a valóság és a modell különbségeit és azonosságait,

 • megérteni a térképi objektumok lényegét és jellemzőit,

 • felismerni az adatbázisok előnyeit és

 • megfogalmazni a vele szembeni elvárásokat,

 • értékelni a különféle digitális térképek geometriai pontosságát.

Irodalomjegyzék

1) Vincze L. (1996): Digitális nagyméretarányú térképezés. SE FFFF TEMPUS-OLLO távoktatási tananyag, Székesfehérvár. 1996

2)Vincze L.: Digitális alaptérképi ismeretek. NyME Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár. 2003

3)Vincze L.: A digitális alaptérképi adatállományok kezelése és változásainak vezetése. Tanfolyami kézikönyv és CD segédletek. NyME GEO, Székesfehérvár. 2004

4) DAT szabvány (1996): A digitális alaptérkép fogalmi modellje MSz 7772-1 Budapest.

5) DAT1 szabályzat és mellékletei.

6) 21/1995 FM sz. rendelet (módosítva: a 98/2002 FVM rendelettel).

7) 46/2010 Korm. számú rendelet az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről.