Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 4., A digitális alaptérkép tartalma (objektumai és azonosítása)

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4. fejezet - A digitális alaptérkép tartalma (objektumai és azonosítása)

4. fejezet - A digitális alaptérkép tartalma (objektumai és azonosítása)

4.1 Bevezetés

A modulban a digitális alaptérkép tartalmának részletes bemutatására kerül sor annak érdekében, hogy a mérnök egyértelműen azonosítani tudja, mely objektumokat kell ábrázolni, azokat milyen módon lehet azonosítani a természetben. A DAT1 szabályzat [2] alapulvételével részletesen tárgyaljuk az elhatárolás feladatkörét és dokumentálásának módját, valamit ismertetjük a földrészletek és alrészletek elnevezésének rendjét és szabályait.

A modulból megismeri:

  • a térképi tartalom azonosításának fokozatait,

  • a térképi objektumok körét,

  • az elhatárolás elveit, szintjeit és végrehajtását

  • a helyrajzi számozás rendjét és szabályait

  • az alrészletek megjelölésének módját.

A modul áttanulmányozása után képes lesz:

  • azonosítani és megkülönböztetni a térképi objektumokat,

  • végrehajtani az elhatárolás feladatait

  • elvégezni a helyrajzi számozást és az alrészletek megjelölését.

Irodalomjegyzék

1) Hankó A.: Országos felmérés II. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár, 1991

2) DAT1 Szabályzat (Digitális alaptérképek tervezése, előállítása, felújítása, adatcsereformátuma, ellenőrzése, minőségellenőrzése, hitelesítése és állami átvétele) Budapest, 1996

3) 1997. évi CXLI. sz. tv az ingatlan-nyilvántartásról (és végrehajtási rendeletei)

4) 44/2006 FVM számú rendelet az önálló ingatlanok helyrajzi számozásáról