Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 5., 5 Adatforrások, a DAT előállításának tervezése és dokumentálása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5. fejezet - 5 Adatforrások, a DAT előállításának tervezése és dokumentálása

5. fejezet - 5 Adatforrások, a DAT előállításának tervezése és dokumentálása

5.1 Bevezetés

Ebben a fejezetben fontosnak tartjuk áttekinteni a földhivatali adat- és térképtárakban rendelkezésre álló adatokat és alapanyagokat, az új digitális térkép előállításához való felhasználásuk érdekében. Ezenkívül a digitális adatok előállításának tervezéséről lesz szó; egyben megfogalmazzuk az adatminőség legfontosabb kritériumait a digitális adatállománnyal szemben. Végül a digitális térképek készítésének dokumentálásáról és vizsgálatáról ejtünk szót.

A fejezetből Ön megismeri:

  • az előkészítő adatgyűjtés forráshelyeit és forrásanyagait,

  • a tervezés szakaszait és feladatait,

  • a digitális adatbázis adatminőségi jellemzőit,

  • a térképkészítés dokumentumait

  • a minőségvizsgálat főbb elveit.

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • eligazodni a forráshelyek és forrásanyagok között,

  • megérteni a tervezés fontosságát és szerepét, szakaszait és elveit,

  • differenciáltan kezelni az adatminőségi jellemzőket,

  • összefoglalni a térképkészítés dokumentumait,

  • végrehajtani és dokumentálni a munka vizsgálatát.

Irodalomjegyzék

1.) Vincze L.: Digitális nagyméretarányú térképezés SE FFFK. TEMPUS OLLO távoktatási projekt. 1998

2.) A.5 Szabályzat az országos vízszintes alapponthálózat sűrítésére (1981)

3.) 47/2010 FVM. sz. rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről.

4.) F.7 Szabályzat az egységes országos térképrendszer földmérési alaptérképeinek készítésére (1983)

5.) DAT szabvány (MSz 7772-1:1997) A digitális alaptérkép fogalmi modellje

6.) DAT1. Szabályzat és mellékletei