Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 6., Terepi (geodéziai) újfelmérés munkafolyamata, feladatai és dokumentálása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6. fejezet - Terepi (geodéziai) újfelmérés munkafolyamata, feladatai és dokumentálása

6. fejezet - Terepi (geodéziai) újfelmérés munkafolyamata, feladatai és dokumentálása

Tartalom

6.1 Bevezetés
6.2 A terepi (geodéziai) újfelmérések végrehajtása
6.2.1 Általános feladatok és lehetőségek
6.2.2 A digitális térképkészítés főbb munkaszakaszainak és feladatainak áttekintése
6.2.3 A terepi felmérések általános jellemzői
6.2.4 Eszköz- és szoftverfeltételek
6.3 Adatgyűjtés és adatszolgáltatás a digitális alaptérkép készítéshez
6.3.1 A földhivatal által szolgáltatandó munkarészek
6.3.2 A Központi földmérési szervezet által szolgáltatandó munkarészek
6.3.3 Egyéb forráshelyek
6.4 Alapponthálózat szerepe, az alappontok sűrítése, vetületi számítások
6.5 Terepi elhatárolás és munkarészei
6.5.1 Települések és fekvések elhatárolása
6.5.2 Földrészletek kialakítása és elhatárolása
6.5.3 A művelési ágak megállapítása, elhatárolása és az alrészletek kialakítása
6.6 Részletmérés és dokumentálása
6.6.1 Tömbök, tömbcsoportok kialakítása
6.6.2 A részletmérés feladata, módszerei, előkészítése
6.6.3 Ortogonális (derékszögű) bemérés és ellenőrzések
6.6.4 Poláris koordináta mérés
6.6.5 A GPS berendezésekkel végzett részletmérésről
6.6.6 A részletmérés főbb szabályainak összefoglalása
6.6.7 Attribútum-adatok gyűjtése
6.6.8 Adatminőségi adatok gyűjtése
6.6.9 Részletpontok koordinátáinak számítása
6.7 Térképezés, térképszerkesztés
6.7.1 Meglévő numerikus és digitális adatok bedolgozása
6.7.2 A szerkesztés gyakorlati végrehajtásáról
6.7.3 Digitalizálás
6.8 Helyrajzi számozás és más objektum-azonosítók megadása
6.8.1 A helyrajzi számozás végrehajtása
6.8.2 Az alrészletek és jelölése
6.8.3 Egyéb megírások a térképen
6.9 Területmeghatározás, területjegyzék és összehasonlítás
6.10 Adatbázis és adatcsereformátum készítés, konzisztencia-vizsgálattal
6.10.1 Az adatbázis előállítása
6.10.2 Befejező munkálatok és készítendő munkarészek
6.11 A digitális térképi adatbázis vizsgálata
6.12 Az ingatlan-nyilvántartás átalakításáról
6.12.1 Adatbázisba integrálás (mint nagy tömegű karbantartás)
6.12.2 Közszemle és forgalomba-adás
6.13 Összefoglalás, ellenőrző kérdések
Irodalomjegyzék

6.1 Bevezetés

A nagyméretarányú térképezés fokozott pontossági igényeinek kezdettől a közvetlen terepi adatnyerés alapján történő felmérések feleltek meg leginkább. Ezeket a módszereket terepi (másképpen: geodéziai) felméréseknek nevezzük. A modulban bemutatásra kerülnek az egyes munkafázisok, beleértve azokat az ismereteket is, amelyek ugyan más eljáráshoz is szükségesek, de eddig még nem kerültek megemlítésre pl.

  • az irodai adatgyűjtés és

  • a digitális térképi adatbázis előállítása és

  • az új térképek életbe léptetésével kapcsolatos további feladatok.

A fejezetből megismeri:

  • a terepi újfelmérés lényegét, feltételeit,

  • a felmérések teljes munkafolyamatát és feladatait,

  • az új térképek forgalomba kerülésének tennivalóit.

A modul anyagának elsajátítása után képes lesz:

  • elvégezni az előkészítő, irodai adatgyűjtés feladatait,

  • megismerni a felmérések folyamatát,

  • az elemszemléletű digitális térképi állományokból a DAT adatbázis előállítására.

Irodalomjegyzék

1) Hankó A.: Országos felmérés II. Főiskolai jegyzet. EFE FFFK, Székesfehérvár, 1991

2) Vincze L.: Digitális nagyméretarányú térképezés SE FFFK OLLO 1998

3) Vincze L.: Digitális nagyméretarányú térképkészítés SdiLa távoktatási jegyzet SE FFFK 2000

4) Fenyő Gy.-Hidvéginé Erdélyi E.- Juhász E.- Papp I.- Vincze L.: Közhitelű nyilvántartás az ingatlanokról. Mezőgazda Kiadó Budapest. 2001

5) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. sz. törvény és végrehajtási rendeletei

6) A.5 Szabályzat az országos vízszintes alapponthálózat sűrítésére (1981)

7) 47/2010 FVM. sz. rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről.

8) F.7 Szabályzat az egységes országos térképrendszer földmérési alaptérképeinek készítésére (1983)

9) DAT szabvány (MSz 7772-1:1997) A digitális alaptérkép fogalmi modellje

10) DAT1. Szabályzat és mellékletei

11) DAT2 Szabályzat és mellékletei

12) 98/2002 (X.17) FVM sz. rendelettel módosított 21/1995 FM. sz. rendelet