Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 6., Terepi (geodéziai) újfelmérés munkafolyamata, feladatai és dokumentálása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.4 Alapponthálózat szerepe, az alappontok sűrítése, vetületi számítások

6.4 Alapponthálózat szerepe, az alappontok sűrítése, vetületi számítások

Az alappontok szerepe az, hogy megalapozza a részletmérést. Az alappontsűrítés feladata, hogy az országos I.-IV. rendű az V. rendű és a felmérési alappontok helyszíni felkeresésének eredményére alapozva a részletes felméréshez szükséges további alappontokat határozzunk meg. Ennek keretében ki kell választani azokat a helyeket, ahol az új pontok meghatározása, fennmaradása és felhasználhatósága azt indokolja, majd állandó módon meg is kell jelölni (kővel, csappal, stb.).

Ezután GPS-berendezéssel, vagy mérőállomással az ismert módszerekhez igazodó mérésekkel meg kell határozni az EOV-ben ezek koordinátáit, megfelelően dokumentálva mind a méréseket, mind a számításokat.

A térképek megszerkesztését EOV-ben meghatározott, megfelelő megbízhatóságú alappontokra támaszkodó felmérés alapján kell végrehajtani. Ennek érdekében nagy gondot kell fordítani a felhasznált alappontok megbízhatóságának megállapítására.

Szükség lehet arra, hogy a korábbi vetületi rendszerekben meghatározott egyes pontoknak kiszámítsuk az EOV-koordinátáit. Ezt a vetületi átszámítások kal tehetjük meg, amennyiben átszámítási együtthatók állnak rendelkezésre vagy elegendő számú ún. közös pont fogja körül a bekapcsolandó pontokat. Elvégezhető az átszámítás a DAT2 szabályzat [11] M-1 melléklete alapján a TRAFO programmal is, mely az ország teljes területét lefedő közös pontok alapján (is) lehetőséget biztosít a számításra.

Új alappontok meghatározásának követelményeit a szakmai előírások (A.1, A.5 Szabályzatok és a 47/2010 FVM rendelet [6,7]) általában jól körülírják de a bekapcsolhatóság feltételeit és módszereit nehéz igazán jól alkalmazni.

Az alappontsűrítés végrehajtása a Geodéziai hálózatok; a vetületi átszámítások a Matamatikai geodézia (vetülettan) témakörébe tartozik.