Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 6., Terepi (geodéziai) újfelmérés munkafolyamata, feladatai és dokumentálása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.10 Adatbázis és adatcsereformátum készítés, konzisztencia-vizsgálattal

6.10 Adatbázis és adatcsereformátum készítés, konzisztencia-vizsgálattal

6.10.1 Az adatbázis előállítása

A térképi adatbázis előállítása a gondosan megszerkesztett digitális rajzállományban elhelyezett információkból hozható létre. Ezt a konverterek oldják meg. Természetes azonban, hogy az egyes térképszerkesztőkhöz készült konverterek némileg más-más előkészítést igényelnek. Ez elsősorban az objektum-azonosítók megadásában tér el, de számos egyéb vonás is megkülönbözteti őket. (Ezek sajátosságairól és alkalmazásának szabályairól az évközi gyakorlatokhoz kiadott segédletek alapján tudhatunk meg többet.)

Közös azonban az, hogy egy adatbázis-kezelőben előbb definiálják a DAT adattáblákat, majd a jól előkészített rajzállományból kiolvassák az egyes mező-értékeket és elhelyezik a megfelelő rekordokban. Bizonyos esetben ezek javíthatók, vagy kiegészíthetők. Ezután ellenőrzések történnek (a DAT1 M-1 szabályzat-mellékletben leírt szabályok betartására vonatkozóan), és ha megfelelő az adatbázis, elkészíthető a DAT adatcsere-formátum .

A DAT adatcsere-formátum egy alfanumerikus karaktereket tartalmazó fájl, amelybe az adattáblák rekordjainak tartalma kerül kiírásra, meghatározott sorrendben , mező-elválasztó karakterek (*) közé illeszkedően.

Valahányszor módosítunk az adatállományban, azt az adatcsere-formátumban is konzisztensen javítani kell (utóbbi legtöbbször ismételt konvertálással történik).

6.10.2 Befejező munkálatok és készítendő munkarészek

A befejező munkálatok – értelemszerű módosításokkal – megegyeznek mindegyik eljárás esetében.

Amint arra utaltunk, sokféle technológiai változatot választhatunk még a terepi felmérések esetén is a digitális adatállomány létrehozására. Akkor járunk el helyesen, ha felszerelésünk és széleskörű ismereteink birtokában, az elvárt igényekhez igazodva választunk közülük, és a munkálatokat mindvégig a szakmai igényesség és a technológiai fegyelem következetes betartásával végezzük, a szükséges ellenőrzések menet közbeni alkalmazásával.

A DAT készítésének különösen fontos fázisa a vizsgálat. Elsődlegesen a felmérést végző szerv köteles ellenőrizni a digitális alaptérképi állományok előírás szerinti minőségét (teljességét és az ábrázolás megbízhatóságát, minőségét). Ennek célja, hogy - egyértelműen dokumentált vizsgálat alapján - eldönthető legyen, hogy az elkészült térképmű felválthatja-e a korábbi alapadatokat.

A munka megfelelő minőségének biztosítására és megbízhatóságának megállapítására a felmérést végző cégnek meghatározott adatokra vonatkozóan teljeskörű, más adatokra részleges; jellegét tekintve - mindkét esetben - hibafeltáró belső vizsgálatot kell végeznie. A feltárt hiányosságok javítása után minősítő vizsgálatot kell végeznie. Ugyanis az egyes munkaszakaszok befejezése után azokat minősíteni kell (megfelelő/nem megfelelő). Végül - a munkaszakaszok minősítése alapján - a munka teljes befejeztével záróminősítést kell készítenie, amit a felmérési törzskönyvben részletesen dokumentálni kell.

A minőség ellenőrzésének módját, mértékét, valamint végrehajtását és eredményének dokumentálását a felmérési törzskönyvben kell feltüntetni. (Ugyanitt történik – később – az állami átvételi vizsgálat eredményeképpen a digitális állományok hitelesítésének bejegyzése is.)

A zárómunkálatok körébe a munkarészek összeállítása, a megfelelő (előírás szerinti) munkarészek tartalmának összeolvasása próbaszelvények kirajzolása, irodai és terepi felülvizsgálat (utóbbit hívják záróhelyszínelésnek) elvégzése és a talált eltérések bemérések javítása, valamint a konzisztencia ismételt felülvizsgálata tartozik.

A javítások után ki kell rajzoltatni a térképet analóg formába is az állami átvételi vizsgálat végrehajtásához. El kell készíteni az Összefoglaló műszaki leírást (10-15 oldalban) és össze kell állítani a Végleges adatok jegyzékét, valamint a Meta-adat fájlt . A munkarészek elsősorban digitális formában kerülnek összeállításra, de egyes munkarészeket kinyomtatva is be kell nyújtani a földhivatali felülvizsgálatra. A készítendő munkarészek az 5. modulban kerültek felsorolásra.

Ezután a munka az állami átvételi vizsgálat céljából – tételes átadás-átvételi jegyzékkel – az illetékes megyei földhivatalhoz leadandó és a digitális adatbázis a FÖMI-hez konzisztencia-vizsgálat céljából benyújtandó.