Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 6., Terepi (geodéziai) újfelmérés munkafolyamata, feladatai és dokumentálása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.11 A digitális térképi adatbázis vizsgálata

6.11 A digitális térképi adatbázis vizsgálata

A leadástól számított 8 napon belül a FÖMI szoftveres ellenőrzést (belső konzisztencia- vizsgálatot) végez a DAT.1. M-3 melléklete szerint.

Olyan szoftveres ellenőrzés alkalmazható, amely - belső konzisztencia és attribútum-adatok vizsgálatakor is - azonosítható módon - listázza a valamilyen okból hibás nak talált adatokat és a hiba jellegét/nagyságát.

A földhivatal – a megyei földmérési szakfelügyelő irányításával – komplex (azaz földmérési, ingatlan-nyilvántartási és földminősítési) felülvizsgálatot végez. A vizsgálat 2 szakaszból áll:

  • alkalmassági vagy betekintő vizsgálat (15 napon belül), illetve

  • részletes felülvizsgálat.

Az alkalmassági vizsgálat keretében a konzisztencia-vizsgálaton kívül az elkészítendő és leadott munkarészek meglétén túl a munka belső és minősítő vizsgálatának megtörténte és az észlelt hibák, hiányosságok javításának ellenőrzése történik meg.

A részletes vizsgálat lehet:

  • tételes vagy

  • mintavételes.

A vizsgálat során észlelt hiányosságokat ugyancsak a Felmérési törzskönyvbe jegyzik be és az esetleges javításukat is itt kell aláírással igazolni.

Az állami átvételi vizsgálatot követő hiba javítás után az összesített adatok jegyzéke felülvizsgálandó és elkészítendő a Végleges adatok jegyzéke .

Az összefoglaló műszaki leírás aktualitás át is felül kell vizsgálnia a munkát végzőnek, és a szükséges pontosításokat el kell végeznie, a feldolgozott végső állapot dokumentumaként.

Ezzel egyidőben (tehát az átvételi vizsgálatot követően, de még az állami átvételi zárójegyzőkönyv elkészítése előtt) kell az állományok végső archiválását CD lemezre, vagy más olyan adathordozóra elvégezni, amely biztosítja a DAT készítés utolsó stádiumának biztonságos megőrzését.

A felmérés utolsó fázisa az állami átvételi zárójegyzőkönyv elkészítése, amely a hibajavítás felülvizsgálatát követően történik meg.

A hitelesítés munkarészei a felmérés dokumentumaként őrzik és tanúsítják a térkép készítésekori állapotot.