Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 6., Terepi (geodéziai) újfelmérés munkafolyamata, feladatai és dokumentálása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.12 Az ingatlan-nyilvántartás átalakításáról

6.12 Az ingatlan-nyilvántartás átalakításáról

6.12.1 Adatbázisba integrálás (mint nagy tömegű karbantartás)

A Térképi Alapú Kataszteri Rendszer, vagyis az ingatlan-nyilvántartás műszaki adattartalma új digitális térkép elkészültekor egyértelműen megváltozik. Ezért a Tulajdoni lap I. részének adatait az új térképi adatbázis alapján helyesbíteni kell.

Ehhez a kétféle nyilvántartás (a DAT és a TAKAROS adatbázis) – földrészlet-szintű – megfeleltetését kell létrehozni.

Ennek keretében az állami átvételi vizsgálati eljárás alatt jogerőssé váló változásokat a térképi rendszerben át kell vezetni és esetlegesen a térképi rendszerben szereplő eltéréseket (pl. összevonást) az ingatlan-nyilvántartás adataiban is érvényesíteni kell.

Amennyiben az új adatok adatbázisba integrálhatók, egy ún. „ nagytömegű” adatbetöltés keretében „ráolvashatók” az adatok az előző állományra, aminek hatására a Tulajdoni lap első részének korábbi adatai – először ideiglenesen - archiválásra kerülnek, és az új adatok kerülnek a helyükre. Ezt követően egy határozatot generál a rendszer és az ideiglenes változásból végleges módosulásként kerülnek be az adatok az adatbázisba.

6.12.2 Közszemle és forgalomba-adás

Az adatbázisba integrált digitális térképi adatok közszemlére bocsátása a körzeti földhivatalok hivatali helyiségeiben történik, melyről megfelelő fórumokon tájékoztatják a lakosságot és más érdekelteket. Ennek keretében a digitális térkép és az új Területjegyzék (esetleg a földkönyv kinyomtatott formája), valamint az ingatlan-nyilvántartás egyéb tartalma megtekinthető és ellene esetlegesen felszólalás tehető, 30 napon belül. A felszólalásokat és más jogorvoslati kérelmeket a földhivatalnak ki kell vizsgálnia és indokolt esetben javítania kell az ingatlan-nyilvántartásba került adatokat.

A közszemle lejártától (a 30 nap elteltével) már az új adatokkal együtt érvényes az ingatlan-nyilvántartás. Ez az új munkarészek forgalomba adását jelenti. Ettől kezdve a korábbi térképeket „kivonják a forgalomból”, helyükbe az új adatok kerülnek. (Gyakorlatilag a közszemle folyamán felmerült hiányosságok esetleges javítása is már az új adatokhoz képest történik.) Ettől kezdve már csak az ingatlan-nyilvántartással szoros kapcsolatban vezethetők át a változások.