Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 6., Terepi (geodéziai) újfelmérés munkafolyamata, feladatai és dokumentálása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.13 Összefoglalás, ellenőrző kérdések

6.13 Összefoglalás, ellenőrző kérdések

A modul a terepi (geodéziai) újfelmérés teljes munkafolyamatát bemutatta. Ezzel képet kaphattunk a nagyméretarányú térképkészítés közvetlen adatnyerésen alapuló térképelállítás folyamatáról munkaszakaszairól és feladatairól, valamint a készítendő munkarészek létrehozásának módjáról és tartalmáról.

A modul elsajátításának ellenőrzéséhez válaszoljon a következő kérdésekre:

  1. Mutassa be a terepi felmérés teljes munkafolyamatát!

  2. Ismertesse az irodai adatgyűjtés szerepét, forráshelyeit és végrehajtását.

  3. Beszéljen az alappontsűrítés és az elhatárolás szerepéről terepi felmérés esetében.

  4. Melyek a részletmérés korábban és napjainkban használatos módszerei?

  5. Miképpen kerülhetnek rögzítésre a részletmérés eredményei?

  6. Milyen szempontokra kell tekintettel lenni a térképezés (térképszerkesztés) során?

  7. Milyen (régi és új) szerepe van a területmeghatározásnak és melyek a munkarészei?

  8. Miképpen történhet meg az adatbázis és az adatcsereformátum előállítása?

  9. Miképpen hajtjuk végre a minőségvizsgálatot a digitális adatbázis esetében?

  10. Milyen feladatok merülnek fel az új térképek forgalomba kerüléséig?