Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 8., Digitalizálással és vegyes technológiákkal végzett digitális átalakítás és dokumentálása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

8.3 Grafikus alaptérképek digitalizálásának módjai

8.3 Grafikus alaptérképek digitalizálásának módjai

A hagyományos (analóg) térképlapok grafikus tartalmának átalakítása (vektorizálása) digitalizálással történhet:

  • asztali digitalizáló berendezéssel (pontonként, vagy a geometriai kapcsolatokat is rögzítve) illetve

  • szkennelést követő képernyőn végzett digitalizálás módszerével.

Asztali digitalizáláskor a munka - asztalon értelmezett merőleges (helyi) koordináta-rendszerben rögzíthetjük egy nagyítóval ellátott kurzor helyét. Amennyiben olyan pontokat is mérünk, amelyeknek az országos koordináta rendszerben (földmérési alaptérképeknél: EOV-ben) ismerjük a koordinátáit, ezekre támaszkodva egy síkbeli transzformációval megkaphatjuk valamennyi térképi pont országos koordinátáit.

Szkennelés során a térképlap elektronikus letapogatásának eredménye elemi képpontok, ún. raszter-pontok formájában rögzíthető, melyeket – mint tónuspontokat – a képernyőn arra alkalmas szoftverrel megjeleníthetünk. Amennyiben a raszter-képen szereplő egyes pontok alapján a ponthalmaz az országos térképrendszerbe – elvileg torzulásmentesen – beilleszthető, a további tónusok alapján elkülöníthető pontok képernyőn azonosított és rögzített koordinátája adja a vektortérkép alapját.

A digitalizálás módszerét is szinte valamennyi technológia mellett alkalmazni kell, mert pl. a művelt területeken belüli, ún. talajosztály-határok töréspontjait (mint kötelezően ábrázolandó állami alapadatokat) a földminősítési térképről ezzel a módszerrel kell átvenni az adatbázisba való tárolás céljából, de természetesen önálló adatnyerési módszerként is alkalmazható. Ezen pontok a különféle távérzékeléssel nyert felvételekből is digitális átvétellel képesek karbantartani a földminősítési térképi tartalmat.

Azt azonban tudomásul kell venni, hogy a digitalizálás eredménye (bár a leggyorsabban előállítható, és legolcsóbb megoldás, de) a legkevésbbé megbízható eljárás, mert az átalakítás műveletei érthetően tovább növelik a grafikus ábrázolásban rejlő pontosságvesztést.

Amennyiben mégis ezt a módszert kell alkalmazni, csak megfelelő alapanyagról, eszközzel és módszerrel, továbbá bizonyos szabályokat szigorúan betartva várhatunk megfelelő eredményt!