Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 9., A DAT adatbázis térképfelújításai és dokumentálása

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

9.4 A digitális térképi állományok felhasználási lehetőségei

9.4 A digitális térképi állományok felhasználási lehetőségei

A digitális térképnek - mint írtuk - az egyik legfontosabb szerepköre, hogy egységes (elsősorban geometriai) alapul szolgáljon minden más - helyhez kapcsolódó (térinformatikai) adatok tárolásához és kezeléséhez használt - digitális rendszereknek. Ezeknek a számítógépekkel támogatott rendszereknek - mint térinformatikai rendszereknek - a feladata:

 • a térben elhelyezkedő objektumok helyzetének (geometriai adatainak) és

 • a hozzájuk kötődő leíró adatoknak (speciális szöveges adatok: műszaki paraméterek, szakadatok)

 • együttes kezelése, feldolgozása, nyilvántartása, illetve ezekből az adatokból információ szolgáltatása.

Ilyen - "alapértelmezett" - térinformatikai rendszernek tekinthető az egységes digitális ingatlan-nyilvántartás, vagy más szóhasználattal: a komplex ingatlankataszer is.

Fenti szerepkörre - mint írtuk - tekintettel kellett lenni :

 • a digitális térképi tartalom (elemek, objektumok, attribútumok) definiálásánál,

 • ezek kapcsolatrendszere meghatározásakor,

 • a térképi tartalom logikai csoportosításánál

  • a tematikus és

  • az időbeli dimenziók bevezetésével,

 • a megjeleníthetőség különféle változatainál, továbbá

 • az objektum- és attribútum-táblázatok "rovatai" megszerkesztésekor, stb. is.

Természetesen az elkészült digitális térképnek maradéktalanul ki kell elégíteni a finanszírozás döntő részét magára vállaló állam - ezen belül a földügyi szakterület - igényeit (vagyis valósítsa meg a korszerű, komplex digitális ingatlan-nyilvántartás célkitűzéseit), ezen kívül - legyen egységes kiindulási alap és csatlakozási felület minden további felhasználáshoz.

Az egyéb felhasználói területek:

- önkormányzatok különféle szakterületei,

- közmű-üzemeltetők,

- bíróságok,

- pénzintézetek,

- idegenforgalom,

- tervező és kivitelező intézetek,

- közlekedésirányítás és

- vízügyi szakterületek,

- és egyéb, fel nem sorolt szakági felhasználások

részére a DAT szabványban előre meghatározott (elfogadott) csatlakozási pontokon keresztül nyílik lehetőség az egységesség alapjainak fenntartására és további folytatására, más szakterületekkel való kommunikációra.