Ugrás a tartalomhoz

Térbeli döntéselőkészítés 1., Menedzsment alapok

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1.5 Változás menedzsment

1.5 Változás menedzsment

A környezet állapotai kétféle erő egyensúlyából adódnak. Vannak erők, amelyek elősegítik, keresik a változást, és vannak azt fékező erők. Ahhoz, hogy akár a legigéretesebb változtatás is sikeres legyen, a hajtóerőknek erősebbeknek kell lenniük, mint a fékező erőknek. A fékező erők legnagyobb része az emberek magatartásával kapcsolatos. Ezt kell megérteni és olyan stratégiát kidolgozni, taktikát alkalmazni, hogy a megújulás mindenki számára elfogadható legyen.

A változások bevezetésének fázisai:

 • előkészítés,

 • változtatás,

 • megszilárdítás.

Az előkészítés folyamán eldöntjük, hogy szükség van-e változásra, és ha igen, akkor mit, és hogyan kell végrehajtani. Az első lépésben a régi elgondolásokat, eljárásokat lazítjuk fel, és felkészülünk a változásra. A változás ideje alatt félretesszük a régi módszereket és megpróbáljuk az újakat alkalmazni. A megszilárdító fázis során pedig az új módszerek elfogadott rendszerré kristályosodnak.

Mindegyik fázisnak megvannak a sajátos problémái. Az előkészítő fázis során a kezdeti ellenállás felismerése és leküzdése. Az emberek gondolkodását a megfelelő irányba kell terelni, hogy elfogadják és végrehajtsák a változást. A következő lépés fő problémája a változtatás hatékonnyá tétele. A végső fázisban pedig arra kell figyelni, hogy a változtatás eredménye állandósuljon, a szervezeti kultúra részévé váljon.

1.5.1 Előkészítés

A változtatás előkészítése során

 • határozzuk meg világosan a problémát,

 • csak olyan változásokat tervezzünk, amelyekkel a termelés és/vagy a munkakörülmények javulását kívánjuk elérni, ne tervezzünk változásokat szeszélyből, divatból,

 • bizonyosodjunk meg a vezetés támogatásának mértékéről,

 • elemezzük gondosan a hajtó és fékező erőket,

 • csak annyit változtassunk, amennyit a tervezett javuláshoz feltétlenül szükséges,

 • gondoljuk végig, hogy a változás várható előnyei nagyobbak-e a költségeinél,

 • döntsük el kiket kell bevonni a tervezésbe,

 • vázoljuk fel mit, kinek, milyen sorrendben kell tennie,

 • határozzuk meg a változás nyomonkísérésének módját, építsünk ki figyelmeztető rendszert a nehézségek, elégedetlenség, hiányosságok, zavarok, váratlan akadályok jelzésére,

 • készüljünk fel a változási folyamat módosítására, tervezzünk időt, erőforrásokat az olyan problémák kezelésére, amelyek időzítése és természete kiszámíthatatlan.

Az emberek gondolkodását befolyásolnunk kell, annak érdekében, hogy fogadják el és hajtsák végre a változást. Gyakran találkozunk a vártnál nagyobb ellenállással, amely sokszor váratlan és kiszámíthatatlan. Ezt a fázist megértéssel és odafigyeléssel kezelhetjük a leghatékonyabban.

Az ellenállás okai

 • szűklátókörű önérdek,

 • félreértés és bizalomhiány,

 • eltérő értékelési szempontok,

 • a tolerancia hiánya a változással szemben.

Az ellenállás leküzdésének eszközei:

 • képzés és kommunikáció,

 • részvétel és bevonás,

 • segítségnyújtás, támogatás,

 • tárgyalás és megegyezés,

 • manipuláció és kooptáció,

 • nyílt és burkolt erőszak.

1.5.2 Változtatás

A megújulás során a vezetők gyakran kerülnek váratlan helyzetbe és kényszerülnek fontos döntéseket meghozására. A fázis fő problémája a változtatás hatékonnyá tétele, ennek érdekében:

 • tartsunk fenn innovatív szellemű légkört,

 • elemezzük a változtatás folyamatának tervszerűségét,

 • folyamatosan adjunk tájékoztatást a változás előnyeiről,

 • szerezzük meg a kulcsemberek folyamatos támogatását, kérjük ki módosító javaslataikat,

 • derítsük fel a változást ellenzőket és ellenállásuk okait, ne rejtsük el csalódottságunkat, de keressük a megegyezést,

 • gondoljuk végig, mennyire zavarja a változás más egységek munkáját és milyen hátrányai származnak belőle másoknak, lehetőleg csökkentsük ezt a hatást,

 • maradjunk nyitottak a korrekcióra: a változásnak lehetnek olyan hátrányai, amelyek elkerülték a figyelmünket,

 • kérjük az ellenzéket, hogy javasoljanak módosításokat,

 • az érzelmi ellenállást próbáljuk konstruktív javaslatokká változtatni,

 • legyünk mindig racionálisak.

1.5.3 Megszilárdítás

A változtatás érzékeny szakasza a megszilárdítás. Folyamatos ellenőrzést igényel, mert

 • akiket érint a változás nem biztos, hogy meg tudnak vele birkózni,

 • a változás eredményei nem felelnek meg a remélt elvárásoknak,

 • hiányzik a megfelelő szervezeti támogatás.