Ugrás a tartalomhoz

Térbeli döntéselőkészítés 1., Menedzsment alapok

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1.8 Konfliktusok kezelése

1.8 Konfliktusok kezelése

A gyorsuló szervezeti átalakulások miatt a vezetők egyre több időt töltenek a szervezet és a személyzet között keletkező konfliktusok kezelésével. Két nagyon lényeges szempontot kell megjegyezzünk a konfliktusokkal kapcsolatban. Először is jegyezzük meg, hogy a konfliktus elkerülhetetlen. Ahol emberek dolgoznak, ott az negatív hatásokat is eredményez. Másodszor, a konfliktus nem szükségképpen negatív vagy ártalmas dolog, sőt gyakran a kívánatos változásokhoz vezet. Valójában leszögezhető, hogy a mérsékelt konfliktusok megfelelő menedzsmenttel a cég/projekt számára kedvezőek lehetnek.

1.8.1 Okok

A konfliktusok általában akkor keletkeznek, ha nem megfelelő a

 1. kommunikáció: nehezen érthető nyelvezet, félreérthető vagy hiányos információ,

 2. szervezet: egységek közötti viszálykodás, vetélkedés a nehezen megkapható erőforrásokért, önállóságra törekvés a saját célok eléréséért,

 3. személyek közötti kapcsolat: a munkavállalók, érintettek viselkedésmódja és a személyes célok vagy szociális értékek összeférhetetlensége.

1.8.2 Megoldások

A konfliktusok megoldása szempontjából a szereplők alábbi öt típusa különböztethető meg:

 1. óvatos

  • nem vesz róla tudomást, remélve, hogy elmúlik,

  • szabályokkal védi magát,

  • diszkréten kezeli,

 2. megalkuvó

  • kielégítő vagy megfelelő mefoldásokat keres,

  • alkura bocsátja,

  • megtárgyalja,

 3. erőszakos

  • győztes-vesztes helyzetet teremt,

  • erőfölénybe igyekszik kerülni,

  • vetélkedik,

 4. alkalmazkodó

  • beletörődik,

  • lemond,

  • enged,

 5. együttműködő

  • probléma-megoldó álláspontra helyezkedik,

  • győztes-győztes megoldást keres,

  • az integrált megoldás híve.

1.7. ábra. Konfliktus menedzsment stratégiák

Az ábra az említett típusokat rámenősség és kooperáció-készség szempontjából mutatja be.

A konfliktusok feloldására az emberek gyakran pozícióharcot folytatnak. A pozícióharcra az a jellemző, hogy az eredmények elérésére javaslatokat tesznek és azok elfogadása érdekében kevésbé fontos pozíciókat adnak fel. Ez akkor lehet eredményes, ha:

 1. bölcs megállapodás születik, ennek

 2. hatékonynak kell lennie, és

 3. javítania kell a partnerek pozícióit is.

Ha ez nem sikerül, akkor a felek - fedezékbe vonulva, sarokba szorulva - védik pozícióikat, eközben a kapcsolatok jelentősen deformálódnak, esetleg megszakadnak.

A pozícióharc helyett célszerűbb az elvszerű tárgyalások módszeréhez folyamodni. Ennek négy fő eleme van:

 1. A személyeket és a problémákat el kell egymástól választani.

 2. Az érdekekre kell összpontosítani, nem a pozíciókra.

 3. Mielőtt döntésre kerül a sor, sok alternatívát kell kidolgozni.

 4. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy a megoldások feleljenek meg az objektív elvárásoknak.