Ugrás a tartalomhoz

Térbeli döntéselőkészítés 1., Menedzsment alapok

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1.9 Összefoglalás

1.9 Összefoglalás

A modul célja a menedzsment ismeretek gyakorlati alapjainak és eszközeinek összefoglalása volt, gyakorlati ismeretek adása a mindennapi szervezési, irányítási és vezetési munkához. A tananyag röviden ismertette a menedzsment alapfogalmait, a környezet elemzésének technikáját, a szervezeti kultúra fontosságát, a tervezés, alapvetően a stratégiai tervezés fő lépéseit és technikáit, a változtatások bevezetésének lépéseit, a csoportos alkotás két módszerét, a kommunikáció alapmodelljét és problémáit, a konfliktusok kezelésének eszközeit.

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes:

 • Meghatározni a menedzsment alapfogalmait, a környezetet meghatározó komponenseket, a szervezeti kultúra jelentőségét, a tervezés fontosságát, a SWOT elemzés fő elemeit, a kommunikáció jellegzetességeit.

 • Elmondani a menedzsment funkcióit és szintjeit; vázolni a stratégiai tervezés folyamatát és fontosságát, a változtatás fogásait és problémáit.

 • Megvitatni, hogyan befolyásolja a stratégiai tervezés a szervezet fejlődését, a csoportos alkotás előnyeit és problémáit.

 • Orientációt adni a menedzsment korszerű eszközeinek használatában, stratégiai tervezési és szervezeti kérdésekben.

Ellenőrző kérdések

 1. Határozza meg a menedzsment szerepét, és a menedzser fő feladatait!

 2. Sorolja fel a külső környezet elemeit! Miért fontos a szervezeti kultúra?

 3. Részletezze a stratégiai tervezés lépéseit!

 4. Magyarázza el a SWOT elemzés lényegét!

 5. Mi a BCG modell? Adjon példákat!

 6. Ismertesse a változtatások bevezetésének folyamatát és problémáit!

 7. Ismertesse a döntési helyzet típusait, és a döntési probléma elemeit!

 8. Határozza meg az ötletbörze, és az NCM folyamatát és előnyeit!

 9. Ismertesse a kommunikációs alapmodell működését, a kommunikációs utak formáit, a tipikus kommunikációs problémákat!

 10. Ismertesse a konfliktusok tipikus okait és kezelésük eszközeit!